Prva služba, ustvariti si ime

Prva služba pomeni začetek za osebne reference .

Prepoznavnost, dobro ime in podobne oznake si ustvarijo osebe, ki lahko nudijo dodano vrednost pri ustvarjanju storitev ali izdelkov. Prva služba ima lahko v tem cilj. Sami lahko v hipu naštejemo nekaj imen, ki so za nas pojem dobre storitve ali izdelka. V primeru, da se odločamo za delo, izobrazbo, kariero in podobno, velja ta pojem vzeti kot zgled dobre prakse. Dobra praksa v tem primeru pomeni vzorec, kako je mogoče v zaostrenih pogojih na trgu dela biti konkurenčen oziroma uspešen. Prva služba je posebno v zaostrenih pogojih na trgu dela na preizkušnji, vendar ne gre obupati. Osnovo gre vedno jemati v aktivnosti, ki jo bodisi obvladamo, bodisi nam je všeč, nas veseli. Dodano vrednost in s tem konkurenčnost pa nam nudi možnost samostojna prva služba. To pomeni izziv samostojne zaposlitve, zahteva pa sposobnost izvedbe izdelka ali storitve v celoti ter tudi trženje ustvarjenega. Kaj obvladamo je odvisno od naših sposobnosti, pomembno pri izbiri je biti samokritičen. Če nismo, je nesmisel računati na konkurenčnost, oziroma nas bo na realna tla skupaj s posledicami postavila konkurenca. Izvesti v celoti izdelek ali storitev, pa pomeni osnovo samostojnosti oziroma biti sam svoj gospodar. Izdelke ali storitve moramo biti v čim večji možni meri samostojno tržiti, z vsakim posrednikom se nagrada manjša. S tem pa se manjša tudi možnost nadaljnjih investicij v vse potrebno za izvajanje, izobraževanje, trženje in vse druge aktivnosti, ki so potrebne, da smo uspešni na konkurenčnem trgu. Prva služba je brez dvoma izziv, ki ga velja izkoristiti skupaj z enim največjih potencialov. Ta potencial je mladost, kar pomeni, da imamo obilico moči in drugih prednosti, ki jih vse starejše osebe nimajo. Zato mora prva služba predvsem staviti na prednosti, ki jih ima v primerjavi z ostalo konkurenco na trgu.

Prva služba je velik izziv.

https://www.mojazaposlitev.si/

Angleščina, globalni jezik

Angleščina je globalni jezik.

V globalnem svetu je sporazumevanje v tujih jezikih je danes prevladujoča praksa. Angleščina se govori na praktično vseh celinah. Da lahko s tujci iz različnih tujih krajev lahko govoriš je angleščina zalo dobrodošla. Angleščina se je kot svetovni jezik uveljavila skozi dolgoletno zgodovino. Predvsem kolonialno obdobje je poskrbelo, da se je angleščina razširila na vse svetovne celine. Od takrat do danes angleščina velja kot zelo uporaben jezik v globalni komunikaciji. Angleščina se danes v svetovnem merilu uporablja pogosto, vendar po številu govorečih ljudi v globalni komunikaciji pridobivajo vedno nove uporabnike tudi drugi jeziki oziroma druge jezikovne skupine. Tuji jeziki so za komunikacijo s tujci na tako domačih kot tujih tleh zelo pomembno. Ker so danes razdalje vse manjše, potovanja pa preprosta in dostopna, bo znanje tujih jezikov vedno bolj priljubljena in zahtevana vrlina vsakega posameznika. Znanje tujih jezikov ni pomembno zgolj za govorno komunikacijo, vse več se tuje jezike uporablja v komunikaciji z raznimi drugimi mediji. Za splošno osveščenost so tuji jeziki zelo uporabno znanje. Odkritja, dogodi, spremembe, ki se dogajajo dnevno, se v nam razumljiv materini jeziki na marsikaterem področju prevaja z zamudo. Čeprav vsega nekaj dni dolga zamuda na prvi pogled ne pomeni veliko, lahko v poslovnem ali celo družabnem svetu lahko pomeni takšno nasprotje, kot zmaga in poraz. Z znanjem tujih jezikov smo predvsem v poslovnem svetu prej obveščeni, kar pomeni, da imamo s tem konkurenčno prednost. Seveda jo moramo izkoristiti, pri tem pa je spet dobrodošlo znanje tujih jezikov, saj bomo ob osnovni novici lahko potrebovali tudi dodatne informacije. Z dodatnimi informacijami lahko osnovno novico dopolnimo in nadgradimo. Angleščina je dobrodošla tudi pri zelo osnovnih stvareh vsakdanjika, saj mnoga orodja, naprave in druge koristne predmete lahko bolje izkoristimo, jo znamo. Na ta način lahko preprečimo mnoge napake.

Angleščina je danes zelo koristno znanje in vedenje.