Izračun zavarovanja, zahteva odgovornost

Izračun zavarovanja od zavarovalniških delavcev zahteva odgovornost .

Odgovornost, ki ga ima izračun zavarovanja, je predvsem v dejstvu, da mora vzajemno bremeniti zavarovanca in zavarovalnico. Pravice in dolžnosti , ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe morajo odražati dogovorjeno. V osnovi izračun zavarovanja prestavlja ovrednoteno zaščito pred nevarnostmi. Izračun zavarovanja mora odražati sorazmernost rizičnosti nastanka nezgode. Sorazmernost v tem primeru pomeni idealno razmerje med vplačano vrednostjo zavarovanja in verjetnosti nastanka nevarnosti za katero je sklenjeno zavarovanje. Zavarovalnica izračun zavarovanja v veliki meri temelji na zgodovini, ki jo beleži njena statistika ter informacij, ki so na voljo v virih izven zavarovalnice. Viri izven zavarovalnice so razni javno dostopni podatki. Za
izračun zavarovanja so pomembne informacije in podatki, na podlagi katerih se lahko osnuje verjetnost dogodkov povezanih z zavarovanjem v prihodnosti. Poleg splošnih podatkov so za zavarovalnico zelo pomembni podatki o konkurenci. Izračun zavarovanja mora upoštevati konkurenco in trg. Na podlagi aktivnosti konkurence in značilnosti njenega delovanja lahko zavarovalnica oblikuje dobro ponudbo. Pomembno pri tem je položaj zavarovalnice v primerjavi s konkurenco. Zavarovalnica ima v odnosu do konkurence lahko zelo različne položaje. Trg je zelo pomemben za izračun zavarovanja. Posebno pomemben in zahteven je nov trg oziroma trg na katerega zavarovalnica vstopa. Na tem trgu zavarovalnica še ni bila prisotna, zato na podlagi lastne statistike ne more oceniti dejavnikov, kateri vplivajo na zavarovanje. Položaj zavarovalnice na takem trgu je vsekakor drugačen, kot je položaj zavarovalnic, katere so že prisotne na trgu. Za pridobivanje novih zavarovancev je zelo pomembno pridobivanje njihovega zaupanja. Ker se na trgu zavarovalnica pojavi prvič je za bodoče zavarovance zelo pomemben prvi vtis. Zavarovalnica se mora zavedati, da zapravljena priložnost ni enostavno nadomestljiva. Zato mora že v prvem kontaktu z bodočimi zavarovanci delovati profesionalno ter mora vlivati zaupanje.

Izračun zavarovanja je temelj vsake zavarovalniške aktivnosti, z njim lahko zavarovalnica veliko pridobi, lahko pa tudi izgubi.

Več si preberite tukaj.