Izračun zavarovanja, pomembna prvina

Izračun zavarovanja je pomembna prvina zavarovalništva. Premoženjske koristi, ki izvirajo iz zavarovalne pogodbe označuje izračun zavarovanja. Izračun zavarovanja mora biti pošten in hiter. Pošten je izračun zavarovanja, ko dosledno izpolnjuje v zavarovalni pogodbi navedena določila. Dosledno izpolnjevanje obveznosti je pomembno za obe strani. Izračun zavarovanja tako ne sme ogroziti delovanja zavarovalnice kot zavarovanca. Zavarovalnica lahko …