Marketing automation, sodobno procesiranje

Marketing automation je sodobna tržna aktivnost .

Marketing automation zveni v ušesih sila sodoben in učen izraz, vendar je v bistvu zelo star, zanj smo včasih uporabljali drugačne izraze. V sodobnem svetu je postal aktualen, ko se je s pomočjo sodobnih naprav spremenilo marsikaj, doživeli smo evolucijo, če ne kar revolucijo na mnogih področjih. Pomembna sprememba je predvsem hitrost ter možen prihranek časa, s tem pa tudi povsem spremenjena slika vseh aktivnosti med povpraševanjem in ponudbo. Če se vrnemo stoletje v preteklost, bomo ugotovili, da so za stvari, ki jih danes lahko dobimo v trenutku potrebovali cel dan. S tem pa se je pridobil čas, v katerem se na eni strani lahko naredi več v količinskem ali kakovostnem smislu. Razvoj pa ne miruje, ampak gre naprej. Za primer je potrebno pogledati najbolj uspešne. Povpraševanje in ponudba se spreminjata v svojih aktivnostih z neverjetno naglico. Ponudba svoje izdelke ali storitve oblikuje na v marsičem drugačnih pristopih. Za marketing automation je značilno, da lahko od naročila do izročitve naročenega kupcu mine manj časa, kot pri klasičnih načinih trženja. Najboljši se ne kažejo zgolj v hitrosti in kakovosti izročitve, ampak tudi v zelo majhnih izgubah. Za njihov marketing automation je značilno zelo malo izgub. Kdor želi slediti najboljšim ima prav v tem najboljše možnosti izboljšanja poslovanja. Pri sodobnem poslovanju je pomembno predvsem slediti željam kupca. Te želje se na podlagi značilnosti oblikuje v skupine, pri sodobni komunikaciji pa je tudi dobro poznati način dostopa. Način dostopa za marketing automation je znak kupca, preko katerega se izrazi povpraševanje. Iz tega je jasno, da na trgu išče ponudbo z točno določenimi značilnostmi. Ponudbe so lahko statične ali dinamične. Ponudbo skladno z povpraševanjem lahko nudi tudi marketing automation in sicer na podlagi izražene želje kupca.

Marketing automation pomeni izzivi za vse, ki želijo z majhnimi stroški doseči večje učinke.

https://www.red-orbit.si/blog/

Večkanalni marketing, pot do kupca

Večkanalni marketing je sodobna alternativna iskanja povpraševanja.

Ponudba in povpraševanje sta skozi zgodovino na različne načine uresničevala interese. Sodoben večkanalni marketing ne počne v osnovi nič kaj dosti drugače, kot predhodni pristopi, razlika je v danostih. Te so se v zadnjem desetletju korenito spremenile. Splet je postal bistveno bolj razširjen, ponudba in povpraševanje je v njem spoznala priložnost. Do danes se je na področju spletnega trženja že marsikaj spremenilo, v prihodnosti so spremembe bolj ali manj očitne. V tem ima večkanalni marketing priložnost. Bolj ali manj očitne spremembe lahko vidimo že danes, na podlagi nekaterih dejstev. Obstajajo področja, ki so razvita in imajo temu primerno vse možnosti za nadgraditev obstoječega. Hkrati pa imamo tudi področja, ki niso razvita ter se razvijajo počasneje, nekatera celo nazadujejo. Zato je jasno, da se na slednjih večkanalni marketing ne bo mogel tako učinkovito razviti, kot na drugih področjih. Na manj razvitih področjih je velika verjetnost, da bodo ljudje začeli iskati alternative ter večkanalni marketing oblikovati po svoje. S tem bodo za razliko od razvitih področji prišlo do razlik v razvoju. Možnih je več različnih scenarijev, ter temu primerno možno večje ali manjše odstopanje. Prilagajanje je bilo vedno prisotno v celotni zgodovini trženja Ponudba bo kot vedno sebi v prid iskala najboljše možnosti, povpraševanje se jim prilagaja. Obstaja pa tudi obratna realnost, saj se v mnogih primerih tudi ponudba mora prilagajati iskanju najboljših možnosti s strani povpraševanja. Učinkovito prilagajanje je zelo odvisno od možnosti, ki jih ima tako ponudba kot povpraševanje. Razlike so najbolj očitne pri večjih ali manjših trgih, pri različnih proizvodih oziroma storitvah ter v številnih drugih pomembnih lastnostih. Za večkanalni marketing na velikih trgih je značilno, da ima več možnosti, hkrati pa posamezen ponudnik ali povpraševanje večjo konkurenco.

Večkanalni marketing spreminja potrošniške navade ter tudi trgovino nasploh.

Uspeh na trgu in spletni marketing

Vsako podjetje, ki želi uspešno nastopati na trgu, mora imeti izdelano strategijo za spletni marketing. Pri tem pa je potrebno predvsem opozoriti na to, da mora biti strategija za spletni marketing povsem prilagojena posameznemu podjetju. To pomeni, da žal ne obstaja univerzalna strategija za spletni marketing, ki bi jo lahko aplicirali na vsak konkretni primer.

Najprej je pomembno to, da podjetje dobro pozna svoje stranke, kajti spletni marketing mora biti ciljno usmerjen na določen profil strank. Poznavanje kupcev pomeni to, da ima podjetje informacije o tem, koliko so v povprečju stranke stare, kateri je prevladujoči spol, ki povprašuje po izdelkih ali storitvah, kakšen je njihov socialni status, kakšni so njihovi okusi, življenjski slog itn. Kadar so vse te informacije znane, to pomeni, da se lahko spletni marketing osredotoči na ciljni segment kupcev.

Brez tega, da podjetje točno določi ciljni segment kupcev, so vsi stroški za spletni marketing lahko izgubljeni. Ciljati napačno skupino ljudi, pomeni streljati v prazno. Samo tista podjetja, ki dobro poznajo svoje stranke so uspešna in jim spletni marketing služi kot pomembno sredstvo, s katerim ustvarjajo konkurenčne prednosti.

Spletni marketing je sestavljen iz različnih področij oglaševanja, s katerim želi podjetje doseči svoje potencialne stranke. Med najstarejšimi načini doseganja strank prek spleta imamo na razpolago slikovne pasice. Te se velikokrat kombinirajo s tekstovnimi prodajnimi besedili in oglasi. Vendar se takšen način spletnega oglaševanja v zadnjem času čedalje manj uporablja. Sodoben trend, ki ga zasleduje spletni marketing, je dandanes bolj povezan s socialnimi omrežji. Spletne tehnologije na tem področju omogočajo veliko bolj kreativen pristop pri iskanju pozornosti potencialnih strank. Kajti ključ za vsak uspešen spletni marketing je to, da z oglasom pridobimo pozornost stranke. Dlje ko bo ta pozornost ohranjena, večja bo verjetnost, da se bo v stranki vzbudila želja, ki bo vodila v nakup izdelka ali storitve, ki jo podjetje ponuja.

Enhanced by Zemanta

Iščete marketinško agencijo?

Marsikatero podjetje se ob reorganizaciji in zmanjševanju stroškov odloči, da določene storitve prenese na zunanje izvajalce. S tem pridobijo specializirana znanja ter »pogled od zunaj« oziroma drugačen pogled na določene težave ali izzive. Če premišljujete, da bi bila za vas potrebna marketinška agencija, je tu nekaj dejavnikov, ki jih je dobro upoštevati ob izbiri.

Strokovno področje
Pozanimajte se, za katero področje je določena marketinška agencija specializirana. Različne agencije se ukvarjajo z eno ali več dejavnostmi, med katerimi so npr.:
– oglaševanje na iskalnikih in optimizacija;
– ustvarjanje blagovne znamke;
– ustvarjanje marketinške strategije in načrta;
– internetni marketing.

Dosežki in reference
Izobrazba je pomembna, a če boste za oglaševanje namenili določen del svojih sredstev, si želite marketinško agencijo, ki ima dovolj izkušenj. Pozanimajte se, na kakšnih projektih so že delali in kje so bili najbolj uspešni. Preden se odločite za sodelovanje, pokličite nekaj njihovih prejšnjih strank in jih povprašajte o njihovih izkušnjah z določeno marketinško agencijo. Naj vas ne zavede le lepo pripravljena predstavitev ali pisane brošure.

Primerjajte cene različnih marketinških agencij
Preden se odločite za agencijo, prosite za nekaj različnih ponudb. Seveda cena ne sme biti edini dejavnik, bodite pa pozorni, da pred podpisom pogodbe natančno pregledate, kaj podpisujejo. Preverite, kaj in na kakšen način boste plačali.

Marketinških agencij je kar nekaj in s pomočjo interneta jih ni težko najti. Umetnost pa je najti tisto, ki bo najboljša za vas. Vzemite pa si dovolj časa, da se pogovorite s tistimi, med katerimi se odločate, in najdete takšno, kjer bodo zaposleni razumeli vaše cilje in želje.

http://www.optimizacija.eu/