Linkedin, kaj želimo in kaj ponujamo

Linkedin nudi dobro izkušnjo, ko osebna predstavitev jasno sporoča kaj želimo in kaj ponujamo.

V poslovnem okolju je danes čas dragocen, to velja tudi za Linkedin. Vzorce ali reference za dobro predstavitev lahko najdemo na številnih spletnih in drugih mestih, še boljša pa je izvirna predstavitev. Upoštevati moramo predvsem načelo, da je dobro sporočilo takoj razumljivo. Razumevanje tega se nam ponuja z obratnim dejanjem. Ko sami iščemo po spletu, si verjetno podobno iščemo najti pravi odgovor na vprašanje v nekaj besedah ali stavkih. Enako moramo ravnati v okolju Linkedin. Prepisati druge predstavitve je sicer enostavno, vendar tudi sila neprijetno. Splet je danes ogledalo ponujeno vsemu svetu, zato nas lahko kopiranje predstavi v izredno negativni luči. Najbolje je, da se izrazimo po svoje. Pri tem se ne gre obremenjevati z mislijo kako bo všeč drugim ter se temu primerno predstaviti v nam neznani luči. Pomembno je, da izražene besede znamo vedno pojasniti. Linkedin okolje nudi več sto milijonov možnosti mreženja, realno pa je uspešno že petsto kontaktov. Na prvi pogled se to zdi malo, vendar je v realnosti pridobivanje bolj zahtevno. Pristop mora biti ne preveč vsiljiv, hkrati pa ne sme biti premalo aktiven. Najbolje je začeti pri znancih, postopoma pa širimo mrežo preko njihovega okolja povezav. Znanec je v tem primeru dobra referenca za začetnike oziroma člane, ki nimajo veliko povezav. Sicer pa lahko sami pomislili, kako bi ravnali v nasprotnem primeru. Enako bi nam bil naš znanec referenca, ko bi navezovali stik z neznancem vendar njegovim prijateljem. Pridobivanje in zavračanje Linkedin povezav zahteva tudi ščepec zdrave kmečke pameti ter presoje. Na omrežju Linkedin obstaja velika množica povezav in članov, ki imajo zelo različne interese. Sami moramo predvsem vedeti kakšni so naši interesi ter imeti svoja načela.

Preko njih bomo najlažje vzpostavili kritičen odnos ter znali ločiti med Linkedin koristnim in nekoristnim.

https://www.mojazaposlitev.si/blog/Kako-urediti-svoj-LinkedIn-profil-610.php

Linkedin, premagajmo obremenitve

Linkedin je uporabno orodje .

V Sloveniji je zaposlitev želja okrog sto tisoč iskalcev zaposlitve. Linkedin je koristna pomoč. Trend in število tistih, ki iskanje zaposlitve bolj ali manj aktivno iščejo, je v padanju. To pomeni, da je glede na pretekla obdobja stanje boljše, vsekakor pa ni tako dobro kot je bilo to v obdobjih pred krizo. Glede na število uporabnikov lahko rečemo, da je Linkedin učinkovit. Razlike so glede na statistično bolj vzpodbudna obdobja še vedno velika. Kar pomeni, da je zaposlitev , na dobri poti proti normaliziranju razmer. Za Linkedin uporabnike je to dobra novica, v kolikor se bo trend nadaljeval lahko tudi veliko bolj optimistično računajo na večje možnosti ponudbe tistega, kar željo. Ali vsaj približka tistega kar želijo. Zavedati pa se morajo, številnih negativnih posledic, ki jih povzroča zaposlitev. To niso zgolj klasične negativne posledice, katere se tičejo kadrovskega področja oziroma področja trga dela. Vpliv ima tudi na človekovo zdravje, strokovnjaki predvsem opozarjajo na težje oblike stresa. Po njihovih izsledkih predvsem prva služba povzroča teže oblike stresa, ki se v drugih primerih zgodijo zaradi izrednih dogodkov v osebnem življenju. Premagovanje stresa je skoraj stoletna praksa, ki je prinesla že mnoge dobre rešitve. Na podlagi teh praks, nam lahko prva služba ne le prinese manj obremenitev, ampak smo tudi uspešnejši na kadrovskem področju. Linkedin to omogoča preko komunikacije. Vsi dobro vemo, da je človek najbolj sposoben takrat, ko vse njegove funkcije delujejo optimalno. Pri naporih povezanih z iskanjem zaposlitve in podobnimi napori je zelo pomembno, da se zavedamo težav kot je stres. Ta pojem izhaja iz psihičnega dela človekovih sposobnosti, strokovno pa sodi na področje psihologije in biologije. V primeru, da je iskanje zaposlitve pod stresom ali podobnimi obremenitvami, kandidat ne more uspešno kandidirati, kot bi sicer v normalnem stanju. Linkedin to preprečuje preko korespondence.

Linkedin omogoča iskanje zaposlitve brez stresa in drugih podobnih obremenitev.