Dermatolog, poklic, ki zahteva zelo dolgotrajno izobraževanje

Dermatolog je poklic, ki zahteva dolgotrajno izobraževanje ter nenehno izpopolnjevanje znanj in prakse. Kandidat postane dermatolog preko več let trajajočega študija, prakse in izpopolnjevanja ter potrjevanja. Izhodišče za začetek izobraževanja bodočega dermatologa je končana srednja šola, v večini primerov gimnazija ali srednja šola naravoslovne smeri. Po končani srednji šoli se izobraževanja bodočega dermatologa nadaljuje, omogočata …

Estetika, kot nekaj lepega

Le kdo ne pozna pojma lepota. Vprašanje kaj je lepota, ima že dolgo zgodovino, odgovor pa še vedno ni poznan. Lahko bi rekli, da je lepota abstrakten pojem, ki se spreminja s časom. Pojem lepota je povezan z različnimi vidiki človekovega življenja. Nekateri lepoto povezujejo s čistostjo prvobitne narave, s perfekcijo notranjih občutij in željo …