Vsako podjetje ima računovodstvo

Računovodstvo je pomembna poslovna funkcija in ga mora imeti vsako podjetje. Zajema: Knjigovodenje: to je evidentiranje poslovnih dogodkov. Te poslovne dogodke je potrebno zapisovati v poslovne knjige. Računovodenje: je širši pojem od knjigovodenja. Zajema obračunavanje, predračunavanje in tudi načrtovanje poslovanja. Računovodstvo, ki ga morajo voditi v velikih podjetjih se zelo razlikuje od vodenja računovodstva v …