Prevajanje knjig različnih zvrsti

Prevajanje knjig spada med bolj zahtevne oblike prevajanja. Knjige so običajno daljše besedilo, ki je napisano v posebnem avtorskem slogu. Knjige se sicer delijo po številnih zvrsteh, ki zahtevajo različne prevajalske spretnosti. Med najbolj zapleteno prevajanje knjig uvrščamo prevajanje literarnih del. Jezik, ki ga uporabljajo literati, je izjemno pester in bogat z raznimi besednimi zvezami …