Angleščina, globalni jezik

Angleščina je globalni jezik.

V globalnem svetu je sporazumevanje v tujih jezikih je danes prevladujoča praksa. Angleščina se govori na praktično vseh celinah. Da lahko s tujci iz različnih tujih krajev lahko govoriš je angleščina zalo dobrodošla. Angleščina se je kot svetovni jezik uveljavila skozi dolgoletno zgodovino. Predvsem kolonialno obdobje je poskrbelo, da se je angleščina razširila na vse svetovne celine. Od takrat do danes angleščina velja kot zelo uporaben jezik v globalni komunikaciji. Angleščina se danes v svetovnem merilu uporablja pogosto, vendar po številu govorečih ljudi v globalni komunikaciji pridobivajo vedno nove uporabnike tudi drugi jeziki oziroma druge jezikovne skupine. Tuji jeziki so za komunikacijo s tujci na tako domačih kot tujih tleh zelo pomembno. Ker so danes razdalje vse manjše, potovanja pa preprosta in dostopna, bo znanje tujih jezikov vedno bolj priljubljena in zahtevana vrlina vsakega posameznika. Znanje tujih jezikov ni pomembno zgolj za govorno komunikacijo, vse več se tuje jezike uporablja v komunikaciji z raznimi drugimi mediji. Za splošno osveščenost so tuji jeziki zelo uporabno znanje. Odkritja, dogodi, spremembe, ki se dogajajo dnevno, se v nam razumljiv materini jeziki na marsikaterem področju prevaja z zamudo. Čeprav vsega nekaj dni dolga zamuda na prvi pogled ne pomeni veliko, lahko v poslovnem ali celo družabnem svetu lahko pomeni takšno nasprotje, kot zmaga in poraz. Z znanjem tujih jezikov smo predvsem v poslovnem svetu prej obveščeni, kar pomeni, da imamo s tem konkurenčno prednost. Seveda jo moramo izkoristiti, pri tem pa je spet dobrodošlo znanje tujih jezikov, saj bomo ob osnovni novici lahko potrebovali tudi dodatne informacije. Z dodatnimi informacijami lahko osnovno novico dopolnimo in nadgradimo. Angleščina je dobrodošla tudi pri zelo osnovnih stvareh vsakdanjika, saj mnoga orodja, naprave in druge koristne predmete lahko bolje izkoristimo, jo znamo. Na ta način lahko preprečimo mnoge napake.

Angleščina je danes zelo koristno znanje in vedenje.

Balkanski jeziki, govorica Balkana

Balkanski jeziki so govorica Balkana .

Balkan je področje na jugovzhodu Evrope. Razteza se od Jadranskega do Črnega morja, na tem področju pa se govorijo številni balkanski jeziki. Pisana in govorjena beseda na Balkanu se razlikuje od države do države. Podobno kot so na Balkanu različne države, so balkanski jeziki med seboj različni. Glede na države Balkana se delijo področja, kjer so govorjeni in pisani izključno balkanski jeziki v dnevni komunikaciji, ter področja, kjer so balkanski jeziki večinsko zastopani ter področja, kjer balkanski jeziki predstavljajo manjšino.
Balkanski jeziki so v sodobni komunikaciji evropske in svetovne javnosti pomembni. Regija postaja vedno bolj zanimiva za tuje investicije, interesi mnogih poslovnežev se počasi selijo na Balkan. K temu jih prepričujejo nekatere naravne in kulturne danosti regije. Ker so balkanski jeziki večini evropskih in svetovnih držav bolj ali manj neznanka je prevajanje več ali manj nujno zlo. Nekaj olajševalnih okoliščin je v dejstvu, da mlajše generacije kar dobro govorijo jezike svetovno velikih jezikovnih skupin, na račun migracije starejših generacij, je moč na Balkanu z nekaj sreče vsaj za silo komunicirati v jeziku svetovno večjih jezikovnih skupin. Za vse, ki se želijo naučiti balkanske jezike obstaja tudi prednost. Balkanski jeziki imajo nekatere skupne izraze in pojme, razlike so majhne, v sodobnem svetu osnovne komunikacije praktično zanemarljive. Tako lahko tujec, ki se bo odločil za učenje enega od balkanskih jezikov, računa na njegovo osnovno uporabno vrednost v več državah Balkana. V primeru neznanja so prevajalci na voljo v praktično vseh večjih urbanih središčih. Omogočajo tako prevod pisane besede, kot tolmačenje. Bolj zahtevne in sofisticirane oblike prevajanja so na voljo v večjih mestih in prestolnicah. Neznanje balkanskega jezika vsekakor ne sme in ne more biti ovira za dober poslovni stik in dober posel na Balkanu.

Balkanski jeziki je govorica Balkana in pogoj za dobro komuniciranje na Balkanu.