Izračun zavarovanja izračun zavarovalne vsote

Izračun zavarovanja je znesek, ki ga zaščita pred nevarnostmi predstavlja. Zavarovanec zavarovalnici znesek zavarovalne vsote plača zavarovalnici.

V osnovi izračun zavarovanja temelji na sorazmernosti rizika. Sorazmernost rizika pomeni razmerje med vplačano vrednostjo in verjetnostjo nevarnosti, za katero se zavarovanec zavaruje. Preprosto povedano pomeni večji riziko večjo verjetnost nevarnosti, nižji riziko pa nižjo verjetnost nevarnosti. Verjetnost potresa je večja na potresno aktivnih območjih, zato je na tem območju riziko večji.

Izračun zavarovanja verjetnost upošteva na podlagi statističnih podatkov in drugih informacij, ki zavarovalnici omogoča ugotavljanje verjetnosti dogodka, ki pomeni za zavarovanca potencialno nevarnost in nastanek škode. Statistični podatki se nanašajo na vrsto dogodkov, vrednosti in druge statistične značilnosti predmeta zavarovanja iz minulih obdobji. S pomočjo teh statističnih podatkov iz minulih obdobji zavarovalnica lahko oceni dogodke, vrednosti in druge statistične značilnosti v prihodnosti oziroma za obdobje zavarovanja. Statistični podatki se ocenjujejo na podlagi trenda, ki glede na pretekla obdobja pomeni osnovo za ocenitev statistični vrednosti v prihodnosti.

Zavarovalnica izračun zavarovanja oblikuje tudi na osnovi trga. Izračun zavarovanja upošteva tudi konkurenco na trgu. Ocena bo v tem primeru temeljila tudi na podlagi značilnosti delovanja konkurence na določenem trgu. Izračun zavarovanja mora upoštevati kako uspešen je konkurent ter kakšne cilje sledi zavarovalnica. Močnemu konkurentu, ki je uveljavljen na trgu je lahko zavarovalnica konkurenčna na več načinov. Lahko ponudi boljše zavarovalne pogoje, ki so za potencialne zavarovance zanimivi. Potencialnim kupcem so zanimive predvsem lastnosti kot so dobre informacije strankam, kvalitetno in hitro reševanje sporov, hitro in pozorno obravnavanje pritožb ter vse podobne lastnosti. Potencialni zavarovanci bodo v primeru hitrejšega reševanja sporov in pritožb z zanimanjem obiskale poslovalnico ter se vsaj pozanimale o ostalih lastnostih. Na več jezičnih področjih je pomembno tudi znanje več jezikov. Pomenijo konkurenčno prednost posebnega pomena, saj v primeru neznanja ustreznih tujih jezikov komunikacija sploh ni mogoča. Izračun zavarovanja mora biti razumno in modro opravljen, zato ga opravite na spletu in takoj izvejte, kaj in kako. Najdete ga tukaj

Izračun zavarovanja, cena varovanja pred nevarnostmi

Izračun zavarovanja je izračun zneska, ki ga zavarovanec plača zavarovalnici za zaščito pred nevarnostmi. Nevarnosti, ki jih zavarovalnica zaščiti z izplačilom v pogodbi določene vsote, so pogojene z predmetom zavarovanja ter rizikom zavarovanja predmeta zavarovanja. Osnovno načelo, ki ga izračun zavarovanja upošteva je sorazmernost z velikostjo rizika. Za večje rizike je izračun zavarovanja višji, kot za zavarovanje nižjega rizika. Večji riziko ob temo pomeni, da je večja verjetnost škodljivega dogodka, manjši riziko pa manjšega dogodka. Tako je možnost poplav na poplavnih območjih ali območjih ob rekah, drugih vodotokih, jezerih in podobnem večji, kot v krajih kjer je rek, jezer, vodotokov in podobnega ni, količina letnih padavin pa je manjša.

Za izračun zavarovanja so potrebna upoštevanja matematičnih zakonitosti ter upoštevanje statističnih podatkov . Statistični podatki se nanašajo na vrsto dogodkov, vrednosti in drugih statističnih značilnosti predmeta zavarovanja iz preteklih obdobji. Na račun teh statističnih podatkov iz preteklosti je možno oceniti dogodke, vrednosti in druge statistične značilnosti v prihodnosti. Veliko vlogo pri tem ima trend, ki glede na podatke iz preteklosti, napoveduje oceno gibanja vrednosti, dogodkov in drugih statističnih podatkov v prihodnosti. Izračun zavarovanja je posebno težaven, kadar zavarovalnica sklepa zavarovanja na novih geografskih področjih, uvaja nove zavarovalniške produkte in nove zavarovalniške poti. Izračun zavarovanja mora zavarovalnici omogočati zastavljen tržni delež, dobiček, kakovost in vse cilje, ki so navedeni v strategiji poslovanja za določeno obdobje.

Izračun zavarovanja je enako zahteven, ko je na trgu veliko ponudnikov, cene pa pri zavarovancih zelo občutljiva lastnost po kateri se odločajo za sklenitev zavarovanja. V takem primeru zavarovalnica izračun zavarovanja prilagodi na eni strani vsem ostalim konkurenčnim ponudnikom, na drugi pa zavarovancem ter njihovi oceni ustreznosti cene zavarovanja. Enako zahteven je izračun zavarovanja v zvezi z pričakovanji na izbranem ciljnem tržišču in zastavljene trženjske cilje.

Izračun zavarovanja je lahko izražen v absolutnih zneskih, odstotkih ali drugih vrednostnih osnovah.

http://www.vzajemna.si/

Opravite informativni izračun zavarovanja popolnoma sami

Izračun zavarovanja lahko opravite sami, še preden se zares odločite za sklenitev katere izmed oblike zavarovanja, ki ga nudijo slovenske zdravstvene zavarovalnice. Te so kar tri, in sicer zavarovalnica Vzajemna, Adriatic Slovenica in Triglav. Prav vsaka med njimi ima možnost, da si opravite informativni izračun zavarovanja. Lahko se odpravite v izbrano zavarovalnico, veliko lažji, predvsem pa hitrejši način pa je, da se usedete pred računalnik, poiščete zavarovalnico, ki ste jo izbrali in s pomočjo obrazca za izračun preverite končno ceno mesečne premije.

Višina mesečne premije se nato določi glede na spol, starost, odvisna je tudi od tega ali ste morda športnik, prav tako pa je odvisna od tega koliko članov boste zavarovali in, če morda že bolehate za katero izmed bolezni. Končna višina premije je navadno enaka za vse zavarovance ene zavarovalnice, se pa razlikuje od ene pa do druge zdravstvene zavarovalnice. Sam izračun zavarovanja je močno odvisen tudi od tega še niste bili zavarovani, še posebej previdni morate biti tisti, ki ste brez veljavnega zdravstvenega zavarovanja več kot eno leto, saj je treba vedeti, da vas v takšnem primeru čaka doplačilo. Zavarujete lahko sebe in družinske člane, izračun zavarovanja se tudi v tem primeru močno razlikuje. Informativni izračun preko spleta je enostaven in hiter način kako do potrebnih informacij, za povrh pa ga lahko opravi praktično vsakdo. To je način, ki omogoča hiter, natančen in kar je v današnjem času še posebej pomembno, brezplačen dostop do vseh potrebnih informacij. Ko se odločate za takšen način, je potrebno podati kar nekaj informacij, predvsem za kakšen čas se želite zavarovati. Skoraj vse zavarovalnice potem, ko opravite izračun zdravstvenega zavarovanja nudijo popust, nekatere pa še dodatne nagrade pri končni sklenitvi zavarovanja. A preprost in hiter dostop do vseh informacij v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem, opravite informativni izračun zavarovanja.

Izračunajte vaše zavarovanje tukaj