Izračun zavarovanja, kakovostna odločitev

Izračun zavarovanja omogoča, da je sprejeta kakovostna odločitev . Dnevno se na podlagi analiz odločamo za sprejetje ali zavrnitev ponudb. Iz te izkušnje vemo, da mora biti analiza čim bolj natančna, upoštevati čim več dejavnikov, če želimo imeti dobro odločitev. Osnovni izračun zavarovanja poteka preko osnovni značilnosti. Zavarovanci se odločajo kaj bodo zavarovali, zavarovalnica pa …

Izračun zavarovanja, osnova dobre izkušnje

Izračun zavarovanja je temelj zaupanja med zavarovalnico in skleniteljem zavarovanja. Zavarovalnica in sklenitelj zavarovanja se ob sklenitvi pogodbe dogovorita o vseh podrobnostih. Izven teh dogovorov hkrati obe strani pričakujeta dobre poslovne odnose. Kar pomeni, da se vsak od skleniteljev pogodbe zavezuje aktivno sodelovati ob vseh nastalih primerih obveznosti iz pogodbe. Aktivnost sodelovanje pomeni, da se …

Izračun zavarovanja, pomembna prvina

Izračun zavarovanja je pomembna prvina zavarovalništva. Premoženjske koristi, ki izvirajo iz zavarovalne pogodbe označuje izračun zavarovanja. Izračun zavarovanja mora biti pošten in hiter. Pošten je izračun zavarovanja, ko dosledno izpolnjuje v zavarovalni pogodbi navedena določila. Dosledno izpolnjevanje obveznosti je pomembno za obe strani. Izračun zavarovanja tako ne sme ogroziti delovanja zavarovalnice kot zavarovanca. Zavarovalnica lahko …

Izračun zavarovanja in dobri poslovni običaji

Izračun zavarovanja se vrši glede na sklenjene določbe zavarovalne pogodbe . Vsaka zavarovalna pogodba ima navedene vse potrebne elemente, ki omogočajo izračun zavarovanja. Za zavarovanca ni pomembna le vsota, ki jo prejme ob nastali škodi na podlagi zavarovalne pogodbe. Hitrost izplačila je pomembna lastnost, ki jo mora izračun zavarovanja vsebovati za tako zavarovanca kot zavarovalnico. …