Študij strojništva

Strojništvo ponuja privlačno karierno pot in tudi življenjsko usmeritev za tiste, ki jih vsaj malo zanima načrtovanje, izdelovanje in upravljanje naprav, s katerimi si vsakodnevno na različne načine lajšamo življenje. Posledično ještudij strojništva tudi precej priljubljen med tistimi, ki po končani srednji šoli iščejo možnost nadaljnjega izobraževanja. Dobro pa je že pravočasno načrtovati potek študija, saj se je treba že kmalu usmeriti na pravo področje, ki lahko že tekom študija postane zelo specifično. Univerzitetni program predvideva le eno leto skupnega študija za vse smeri, nato pa se že deli na pet smeri. Študij strojništva se v tej fazi lahko precej razlikuje za študente različnih smeri, čeprav gre v veliki meri še vedno za skupne snovi. V tretjem letniku sledi nadaljnja usmeritev, ki meri na točno določen poklic. Tako je možno pridobiti specifične kompetence in tudi izkušnje, zaradi katerih je študij strojništva odlična odskočna deska za vstop na trg delovne sile.

Katere smeri ponuja študij strojništva?

Študij strojništva se v drugem letniku deli na pet smeri: Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Snovanje, obratovanje in vzdrževanje, Proizvodno strojništvo, Mehatronika ter Letalstvo. V tej fazi je delitev bolj za orientacijo in načrtovanje usmeritve v tretjem letniku, ko pridejo v poštev še bolj specifične smeri. Vsaka izmed omenjenih smeri ima več možnih usmeritev, le mehatronika se ne deli več. Tako ponuja študij strojništva veliko izbire za tiste, ki iščejo specifične kompetence in morda ciljajo tudi na točno določene poklice. Ravno zato je ta študij tudi tako cenjen in koristen, saj ustvarja zaposljiv kader na iskanih področjih. Tisti, ki jih strojništvo zanima, pa imajo na voljo tudi nekatere druge možnosti šolanja. Opisan je univerzitetni program – že ti se lahko razlikujejo, poleg tega pa je možen študij strojništva tudi na drugih stopnjah šolanja. Priljubljena izbira je višješolski strokovni program inženir strojništva.

Možnost izobraževanje na voljo na B&B.

Zavod za zaposlovanje, koristne informacije s področja zaposlovanja

Zavod za zaposlovanje zagotavlja koristne informacije brezposelnim oseba, podjetnikom ter drugim osebam.

Koristne informacije s področja zaposlovanja so vedno dobrodošle. Zavod za zaposlovanje je eden najboljših virov informacij s področja zaposlovanja. Praktično v vseh obdobjih te informacije veljajo kot motivacija, navdih in usmeritev mnogih. V sodobnem času, ko je dinamika zaposlovanja večja toliko bolj. Starejša obdobja so poznala prakso enoličnega zaposlovanja. Zaposleni so na določenem delovnem mestu bili aktivni dlje časa, zato je bilo njihovo zanimanje za zavod za zaposlovanje temu primerno. Danes se stvari spreminjajo, iskanje zaposlitve je pogostejše. To med drugi pomeni, da zavod za zaposlovanje na trgu dela zaznava in nudi več novih in različnih možnosti. Vse kar mora načrtovanje kariere upoštevati je prilagoditev tem razmeram. Izobraževanje, izkušnje in podobne lastnosti so pri tem koristne veliko bolj kot v preteklosti. Za izobraževanje je značilno, da ni dovolj enkratno, torej tisto s katerim pridobimo ustrezna znanja za opravljanje poklica, ampak je priporočljivo ali potrebno tudi naknadno dodatno izobraževanje. Priporočljivo je, ko zavod za zaposlovanje preko trendov kaže na smiselnost, potrebno, pa ko je to zahteva novega potencialnega delodajalca. Smiselnost mora v sodobnem času tudi zaposleni vedno bolj upoštevati. Pregovor pravi več znaš, več veljaš. Možnosti za dodatno izobraževanje so v velikem obsegu, velja jih izkoristit. S tem imamo koristi ne le za iskanje zaposlitve ali lažje načrtovanje kariere. Omogočimo si bogatitev naše lastne inteligence, kar nam vedno prav pride. V primeru, da je dodatno izobraževanje zahteva ponudba, ki jo posreduje zavod za zaposlovanje , veliko izbire nimamo. Potrebno se je dodatno izobraziti, če želimo zasesti določeno ponujeno delovno mesto. Ponujeno priložnost za dodatno izobraževanje velja tudi sicer izkoristiti. Več znanja človeku na sploh koristi. Velja pa se zavedati tudi možnost večje konkurenčnost ob morebitni kandidaturi za novo delovno mesto v prihodnosti.

Zavod za zaposlovanje je mesto številnih zaposlitvenih priložnosti.