Delovna mesta, iskana dobrina

Delovna mesta so danes iskana dobrina . Brezposelnost je stanje na trgu dela, kjer je več iskalcev zaposlitve, kot je prostih delovnih mest. To stanje je moč izmeriti. Temu primerno so delovna mesta bolj ali manj iskana glede na preteklost. Iskalci zaposlitve se lahko poleg tega opredelijo po panogah. Za razliko od splošnega povpraševanja, je …

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi, izraža željo

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi predvsem izraža željo . V delovnem razmerju se odnos med delodajalcem in delodajalcem stalno sooča z raznimi dogodki in novo nastalimi situacijami. Tako lahko delavec ne dosega zastavljenih nalog, lahko dobi nove naloge, lahko izrazi voljo po spremembah, zgodijo se še mnoge druge situacije. Največkrat se spremembe, ki bistveno spreminjajo ob …

Življenjepis, priložnost sposobnim

Življenjepis zapišemo, ko se predstavljamo za določeno delovno mesto, ter skušamo odgovoriti na zahteve delodajalca. Danes je na trgu dela veliko povpraševanje. Na eni strani je veliko brezposelnih oseb, ki jih delo zanima, na drugi strani je povpraševanje po izvirnih, posebnih kadrih. Izvirni in posebni kadri delo bogatijo na razne načine. Delo poteka v konkurenčnem okolju. …

Življenjepis, obvezni element

Življenjepis je obvezen element informacije. V sodobnem času so informacije pomemben del vsakdanjika. Kot informacija je življenjepis pomemben za osebo na katero se nanaša, za naslovnika ter splošno. Osebo, ki je bila pred tem neznana, življenjepis predstavi v vseh svojih bistvenih značilnostih. Naslovniku življenjepis tako postane oseba zanimiva ali pa si o njej ustvari drugačno …