Finančno svetovanje je pomoč podjetnikom ali fizičnim osebam

Finančno svetovanje lahko nudi pomoč podjetnikom ter fizičnim osebam, ki jim področje financ povzroča težave. V osnovi je finančno svetovanje množica nasvetov, ki jih pravnim ali fizičnim osebam potrebuje pri obvladovanju prihodkov in odhodkov nudi finančni svetovalec. Razlika med finančnim svetovanjem fizičnim ali pravnim osebam je velika, osnovna načela pri tem ostajajo praktično enaka.

Finančno svetovanje s finančnim strokovnjakom
Pri finančnem svetovanju profesionalna etika zavezuje svetovalca k molčečnosti

Prihodki in odhodki sta osnovi prvini finančnega področja

Osebni prihodki ali prihodki poslovanja ter na drugi strani odhodki sta osnovi, na katerih temelji osebno ali podjetniško finančno svetovanje. Največ učinkov lahko finančno svetovanje če poveča prihodke ter zmanjša odhodke. Možnosti za povečanje prihodkov je veliko, prav tako možnosti za zmanjševanje odhodkov ne primanjkuje. V primeru osebnih financ oziroma financ fizičnih oseb je veliko možnosti že pri izboljševanju osnovnih navad in ravnanj. Osebi ne bodo nič pomagali še tako veliki prihodki, če jih nerazumno veliko ali v velikem obsegu troši.

Zelo osnovna možnost za povečanje prihrankov lahko nudijo razne ponudbe finančnih ustanov, kot so varčevanje, delnice, vzajemni skladi, zavarovanje in podobno. V naštetih primerih finančno svetovanje predlaga poljubno izbrani del dohodkov nameniti v bolj ali manj tvegane naložbe. V obeh primerih se oseba prihranke ne bo namenila potrošnji, ampak investiciji. Pri tveganih naložbah ima dodatno možnost višjih dobičkov, ob upoštevanju tveganja.

Manj tvegane naložbe imajo nižje dobičke, vendar je dobiček zagotovljen. V nekaterih primerih do določene višine za varnost naložbe oziroma prihrankov garantira država. Bolj ali manj tvegane naložbe finančno svetovanje lahko predlaga tudi pravnim osebam ali podjetnikom. Z njimi imajo pridobljene različne koristi, odvisno predvsem od vrste naložbe. Podjetnik se poleg višjega ali nižjega dobička naložbe odloča tudi med različno likvidnostjo, tveganjem ter drugimi lastnostmi naložbe. Prednost takšne naložbe na splošno je v tem, da nudi vir dohodkov ali sredstev v primeru nastalih negativnih posledic poslovanja. Za finančno svetovanje velja, da je osebna pomoč ali pomoč podjetnikom na področju financ.

 

Nakup podjetja, dober posel

Nakup podjetja je odgovoren posel .

Odločitev za nakup podjetja ima različne razloge, tako lahko potencialni kupec išče nova znanja, zanima ga novo donosno tržišče , zanima ga dober posel, obstajajo pa še številni drugi razlogi. Nova znanja so danes zelo iskana, saj z njimi podjetje oziroma njegov lastnik lahko pridobiš številne konkurenčne prednosti. Problem njegovega pridobivanja pa je dolgotrajni proces, ki je povezan s stroški. To lahko nakup podjetja najkrajša oz. učinkoviteje izkoristi stroške povezane z v tem primeru nakupom. Tako skrajšanje časa, kot tudi možni takojšnji učinki so zelo dober motivator za kupce. Kako dolg je razvojni proces vidimo po nekaterih izdelkih ali storitvah oziroma njihovih generacijah. Celoten čas med dvema generacijama izdelkov ali storitev je razvojni oddelek deloval s polno paro. Poleg tega pa se je potrebno zavedati, da razvojni oddelek uspešnega podjetja nikoli ne miruje. V času, ko je predstavljen nov izdelek ali storitev, razvojni oddelek snuje novo generacijo. Celoten proces lahko kot rečeno skrajša nakup podjetja. V obeh primerih so prisotni stroški, razlika pa je v tem, da so učinki v enem primeru takojšnji, v drugem pa možni v bolj oddaljeni prihodnosti. Podobno je z pridobivanjem novega tržišča. Kako uspešni smo v krogu svojih konkurentov na določenih tržiščih ni težko ugotoviti, želja biti bolj uspešni pa je pri podjetnikih vedno prisotna. Ena od možnosti je tudi nakup podjetja, ki je na ciljnem tržišču uspešno. S tem podobno kot pri razvoju prihranimo čas, ki je potreben za uveljavljanj na tržišču ter doseganju ciljnega tržnega deleža. Zavedati pa se je poleg tega potrebno pomena blagovne znamke. Na ciljnem tržišču je lahko določena blagovna znamka tako uveljavljena, da kupci druge praktično ne poznajo. V tem primeru je nakup podjetja praktično edina možnost hitre pridobitve tržišča, če je seveda vanj vključena tudi pridobitev blagovne znamke.

Nakup podjetja je lahko dober posel.

Vzajemni skladi, razdelimo tveganje

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev tveganja naložbe.

Razdeliti tveganje pomeni njegovo zmanjšanje s tem, da ga prenesemo na več različnih naložb. O tem znajo mnogi povedati veliko, zato ne velja za posebno znanost. Jasna je vsem, ki so že slišali za nazorno predstavo z jajci in košaro. Postane pa znanost, ko gremo v podrobnosti razdelitve oziroma razpršitve tveganja. Pri naložbah so to predvsem razdelitve na tvegane, manj tveganje in varne naložbe. Razdelitev na podobnem principu nudijo tudi vzajemni skladi , izbiramo lahko med delniškimi, obvezniškimi, denarnimi ali mešanimi skladi. Tveganje lahko sicer razdeli oziroma razprši oseba sama s tem, da naložbi nameni zgolj del prihodkov, premoženja oziroma privarčevanih sredstev. Preostanek pa upravlja drugače, v primeru tvegane naložbe ravno nasprotno. Torej ima spet razdelitev na del premoženja, ki je namenjen tvegani naložbi in del, kateri je namenjen varnosti. Naložbe, kot so vzajemni skladi nudijo možnost izpolnitve želje po zmajanem tveganju. Majhno tveganje je možno predvsem pri naložbah, ki imajo jamstvo. Najboljše nam nudi država in sicer do določene višine ter z drugimi pogoji. Obstajajo pa tudi vzajemni skladi, ki niso tvegana odločitev. Odločitev za bolj tvegane naložbe je nadalje prepuščena posamezniku. Nekatere osebe vidijo v njih preveliko tveganje, zato se zanje v nobenem primeru ne odločijo. Predvsem gre za starejše generacije, ki imajo zato velikokrat upravičene razloge. Vendar gre le za del njihove generacije, nekaterim je že dolgo znano, da isto možnost nudijo tudi vzajemni skladi . Predvsem pa to vedo mlajše generacije, ki so odrasle v drugačnih okoliščinah, soočeni so z drugačnimi lastnostmi odraščanja, temu primerno se vedejo tudi do naložb. Starejše generacije poznajo tudi nekatere zelo klasične oblike naložb, ki mlajšim generacijam niso znane. In seveda obratno. Sodobni vzajemni skladi so dobre naložbe za vse generacije ter vse možne načine investiranja.

Vzajemni skladi so odločitev za preudarno in osebno pogojeno ustvarjanje donosov.

Borza, prodam ali kupim

Borza je kraj, kjer borzni vlagatelji med seboj trgujejo.

Vsak od udeležencev želi doseči svoje cilje, borza mu ponuja neštete možnosti. Velik donos je cilj čisto vsakega borznega vlagatelja, od primera do primera pa ustrezno zmanjšanj. Borzni vlagatelji so lahko psi svojih cilji optimistični, lahko dajejo prednost varnosti, nekateri dobičku . Vlagatelji, ki stojijo trdno na tleh vedo, da je dobiček, varnost, likvidnost ter druge lastnosti v točno določenem razmerju moč pridobiti predvsem z izbiro. V primeru, da se odloči za varnost ne bo izbral tveganih opcij, če želi likvidnost ne bo izbral opcij, ki gredo slabo v promet in podobno. Optimisti gredo nekoliko preko teh lastnosti, saj računajo na boljši izid. V primeru, da je likvidnost slaba ali slabša računajo na pozitivno spremembo v prihodnosti. To pomeni, da se bo za izbrano naložbo likvidnost povečala in se bo z njo več trgovalo. Predvsem pa, da bo borza ob dospetju nudila ustrezno ceno. Problem likvidnosti ni zgolj v možnosti prodaje, pomembna je tudi cena. V primeru, da borza ob dospetju nudi nižjo ceno, kot je bila nakupna, prodaja ni mogoča oziroma ni smiselna. Izjeme so predvsem nekateri izredni primeri, ko naložbenik preprosto mora prodati, cena je pri tem praktično nepomembna, pomembno je, da dobi sredstva. Doseči cilje ni enostavno, najbolj pomembno je, da se tega zavedamo takrat, ko jih zastavljamo. Naložbe, ki jih ponuja borza imajo točno določene lastnosti, pretiranih sprememb ne gre pričakovati, zanesti se velja na značilnosti, ki se skozi čas niso pretirano spremenile. Odločanje bo nadalje dobro, ko bomo upoštevali aktualnost. Vse, kar se je dogajalo v preteklosti oziroma je zgodovina, lahko predstavlja določene značilnosti, ki so za dober načrt tako dobre, kolikor so konstantne skozi čas. Poleg teh informacij nudi borza tudi aktualne informacije predvsem preko trgovanja.

Upoštevati pa je potrebno tudi druge, tiste, ki jih borza ne nudi v izobilju, nudi pa jih njeno okolje.

Alta skladi, postanimo dober vlagatelj

Alta skladi so priložnost, ki jo dober vlagatelj s pridom izkoristi.

Pojem dober vlagatelj je lahko osebno, lahko pa strokovno ocenjen. Vsaka oseba ima pravico do osebne ocene o dobrem vlagatelju, kot tudi ali Alta skladi ponujajo dobro naložbo. Pri osebni oceni pa hkrati sporočamo tudi svojo izvirnost in modrost. Izbrani Alta skladi jo v veliki meri odslikavajo, saj so med seboj različni. Izbrati varnost naložbe je nekaj drugega kot se odločiti za tveganje, prav tako je posledično manjši donos drugačna odločitev kot za tvegan večji donos. Obstaja seveda še niz drugih lastnosti, ki jih ponujajo Alta skladi ter kažejo na osebnost naložbenika Strokovna ocena temelji na dejstvih, ki so v svetu financ znane in jih je moč preveriti na različne načine. Vendar zaradi dejstev bistvene razlike v rezultatih ocene ne gre pričakovati. Kar pomeni, da je za strokovno oceno dovolj ena oseba, saj na podlagi enakih osnov in načinov ocenjevanja, vse ostale ne bodo nudili drugačnih rezultatov. Tako so osnovni pojmi, s katerimi je moč oceniti dobro naložbo znani in tudi uveljavljeni. Biti dober vlagatelj pa je mogoče postati tako, da presegamo povprečje. V primeru Alta skladi to pomeni, da izberemo takšne, ki so boljše rezultate od povprečja, hkrati pa bodo osebnosti in osebnim ciljem primerni. Kateri so ugotovimo tako, da izberemo dobro in strokovno analizo, ta nam pomaga na eni strani ugotoviti kakšne so najbolj množične naložbe, ter kakšne so preostale Alta skladi možnosti. Na podlagi ugotovitev, ki so nam predstavljene v analizi ter osebno presoje, ne bo težko izbrati odločitev za preseganje naložbenega povprečja in zadostitvi osebnim naložbenim ciljem. Piko na i odločitvi pa postavimo s tem, da znamo presoditi na osnovi realnih možnost. Velikokrat bomo srečali oglase, ki kažejo nerealno sliko prihodnosti.

Prepoznali jo bomo, če ostanemo na trdnih tleh in se zavemo realnih možnosti, ki jih ponujajo Alta skladi .