Neprestano se povečuje potreba po prevajalcih

Z nastankom Evropske unije se je povečala potreba po prevajalcih na vseh področjih. Vedno več je stikov med državami, zato se potrebuje veliko ustnih prevajalcev in tudi veliko pisnih. Tuja podjetja so prisotna v različnih državah in vsak izdelek mora imeti navodila zapisana v različnih jezikih, v jezikih držav v katera se izdelek prodaja. Meje …