Izrael, država na jugozahodu Azije

Izrael je država na jugozahodu Azije .

Država Izrael hkrati predstavlja vzhodno obalo Sredozemlja. Za evropske popotnike je v starejših obdobjih Sredozemlje predstavljalo cel svet. Ko so prispeli na najoddaljenejše obale Sredozemlja so mnogi to razumeli kot skrajni del sveta. S časom se je razmišljanje spreminjalo, velik preboj je prineslo razmišljanje o odkrivanju vsega neznanega, kar se je skrivalo stran od takrat uveljavljenih poti Sredozemlja. Izrael na obali Sredozemlja je bil že v davnini priča mnogim zgodovinskim dogodkom. Ti dogodki so na območje današnje države Izrael vabile mnoge pustolovce, vojske in radovedneže. Mnoge vere, kulture imajo na ozemlju današnje države Izrael svoje začetke. V zgodovini se je na današnjem ozemlju države Izrael zgodilo tudi veliko prelomnim dogodkom, ki zaznamujejo vsakdanjik mnogih prebivalcev, tudi v oddaljenejših krajih.
Izrael velja za eno najbolj razvitih držav Azije. Predvsem je med azijskimi državami Izrael razvit v industrijskem in ekonomskem smislu. Po višini BDP na prebivalca je Izrael na območju jugozahodne Azije med najbolje razvitimi. Razvitost se kaže tudi v številu mladih inovativnih podjetji. Po številu mladih inovativnih podjetji Izrael zaostaja le za ZDA. Poleg števila mladih inovativnih podjetji je razvitost vidna tudi v razvoju tehnologije, ki ni energijsko potratna. Tudi razvoj komunikacijskih sredstev, software opreme in znanosti je primerljiv z najboljšimi. Mnoga znana podjetja so svoje proizvodne in razvojne obrate zgradila na območju države Izrael. Znano je tudi, da ima Izrael največje število podjetji izven območja Severne Amerike, ki kotirajo na ameriški borzi. Izrael je znan tudi kot država, ki zelo skrbi za ohranjanje voda. Tudi geotermalna energija je dobro izkoriščena. Kljub skromnim naravnim virom ima Izrael razvit industrijski in agrikulturni sektor. Med glavnimi izvoznimi artikli so farmacevtski izdelki, kemikalije, računalniška oprema, vojaška tehnika in diamanti. Pomembno število prihodkov ustvari tudi turizem, možnosti za večji izkoristek so v prihodnosti dosegljivi cilji.

Izrael je razvita država.

Izrael ali država Izrael

Izrael ali država Izrael je visoko razvita država bližnjega vzhoda.

Lega države Izrael je na jugozahodnem delu Azije od jugovzhodnem robu Sredozemskega morja. Izrael meji na Libanon na severu države, s Sirijo in Jordanijo meji na vzhodu, na jugozahodu pa na Egipt. Država Izrael je po površini razmeroma majhna država, kljub temu pa je geografsko raznolika. Večino prebivalstva države Izrael predstavljajo Judje, poleg njih v državi živijo še Muslimani, Kristjani, Druzi, Beduini in druge verske in etnične manjšine. Glavno mesto države Izrael je Jeruzalem. Hkrati je Jeruzalem največje mesto države Izrael. Močna parlamentarna demokracija in parlamentarni sistem je značilnost politične ureditve države Izrael. Premier predstavlja najvišje zakonodajno telo. Na področju bližnjega vzhoda, velja Izrael kot država po indeksu človeškega razvoja. Izrael se lahko pohvali tudi z eno najvišjih pričakovanih življenjskih dob na svetu.

Današnji Izrael črpa zgodovino iz burnih dogodkov, kateri so se odvili na njegovem ozemlju pred stoletju. Burna zgodovina se nadaljuje vse do današnji dni. Nastanek današnje države sega v obdobje po drugi svetovni vojni, katero so zaznamovali intenzivnejši konflikti med judovsko in britansko stranjo. Britanci so nasprotovali sionističnemu nacionalizmu in številnim priseljevanjem, kar je med lokalnim prebivalstvom naletelo na upor. Velika Britanija se je leta 1947 uradno umaknila z ozemlja kot nadzornik območja. Izrael velja za eno najrazvitejših azijskih držav v industrijskem in ekonomskem smislu. V zahodnem delu Azije velja za tretjo najbolj razvito državo po BDP na prebivalca. Bolj razviti državi v tem smislu sta le Turčija in Saudska Arabija. Sodi v sam vrh držav z inovativnimi, mladimi podjetji. Ima tudi največje število podjetji izven Severne Amerike, ki kotirajo na ameriški borzi. Izrael ima na račun skromnih naravnih virov močno razvit tako kmetijski kot industrijski sektor. Kmetijska pridelava je bila usmerjeno razvita v smeri samooskrbe prebivalstva.

Izrael velja v svetu kot najuspešnejša država glede ohranjanja voda.