Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno zniževanju stroškov zdravljenja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije zavarovancem razliko do polne vrednosti, stroški zdravljenja se s tem znižajo. Sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki niso upravičeni do polnega kritja stroškov zdravljenja, zdravil in zdravstvenih pripomočkov. Polno kritje stroškov imajo po slovenskem Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotovljeno otroci in šolarji pri nekaterih boleznih in …

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pomoč bolnikom pri stroških zdravljenja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pomoč bolnikom pri plačevanju stroškov zdravljenja. Bolnikom so stroški zdravljenja v večjem obsegu kriti, ko sklenejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Koliko odvisno od vrste storitve, pripomočka ali zdravila. Za dobro zdravljenje potrebujemo poleg strokovnosti tudi hitro in učinkovito pomoč. Velikokrat, pa se poleg tega znajdemo v dilemah. To so primeri, ko se …