Odpravnina za določen čas pomaga premostiti obdobje brez denarnih prilivov

Odpravnina za določen čas je denarno nadomestilo, ki pomaga premostiti obdobje brez tekočih denarnih prelivov.

Kakšna odpravnina za določen čas pripada upravičencu je odvisno od načina prekinitve poslovnega sodelovanja. Zaposlena oseba je lahko odpuščena ali se njena pogodba o zaposlitvi izteče. V primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi pred njenim iztekom, je odpravnina za določen čas enaka odpravnini osebe, ki je bila zaposlena za nedoločen čas. Ko pa se zgodi iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas, veljajo drugačni pogoji. Dodatno je odpravnina za določen čas, odvisna od začetka trajanja oziroma, kdaj je bila pogodba za določen čas sklenjena. Zakon o delovnih razmerjih je bil v preteklosti spremenjen, zato je pomembno vedeti, ali je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena pred spremembami ali po uveljavitvi sprememb v Zakonu o delovnih razmerjih. Zaposlenemu odpravnina za določen čas prav tako ne pripada, ko nadomešča začasno odsotnega delavca, opravlja sezonsko delo manj kot tri mesece v koledarskem letu ali ko gre za opravljanje javnih del ali pogodbe o zaposlitvi za določen čas, katera je bila sklenjena na osnovi pobude aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. Kdaj pripada odpravnina za določen čas mora upravičenec vedeti oziroma se o tem pozanimati. Poleg same upravičenosti do odpravnine za določen čas, je pomembno vedeti kako se le ta izračuna. V praksi velikokrat prihaja do zlorab pravic, zato je koristno pred začetkom vsakršne aktivnosti v smeri pridobivanja odpravnine za določen čas biti dobro seznanjen z vsemi pripadajočimi značilnostmi in posebnostmi. Upravičenci si lahko poiščejo pomoč na raznih naslovih, največkrat se za najboljšo pomoč izkaže tista, ki je bila uporabljena že pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma v vseh podobnih primerih. Predno sklenemo kakršno koli pogodbo, je dobro imeti strokovno pomoč.

Ker se v nadaljevanju na tem temelju lahko uveljavlja veliko več pravic, kot je odpravnina za določen čas oziroma obstaja veliko več možnosti za njihovo uveljavitev.

Več si preberite na tej povezavi.

Zavod za zaposlovanje, bodimo samozavestni

Zavod za zaposlovanje omogoča individualne delovne sposobnosti predstaviti in izraziti.

Kandidiranje z namenom, da se pridobi prva služba, zahteva od kandidata veliko dodane vrednosti. To pomeni, da vsemu, kar ve in zna, ter zaradi česar je primeren kandidat, doda nekaj več. Vse kar ve mora delodajalcu predstaviti, kaj natančno to je pa ve predvsem delodajalec. Dodana vrednost pomeni, da najprej v procesu izbiranja možnosti, ki jih nudi Zavod za zaposlovanje, ter kasnejšega kandidiranja ugotovi, kaj delodajalec zahteva ter mu v nadaljevanje to predstavi. Kot prvo mora kandidat vedeti osnovno, kaj prva služba splošno zahteva, kakšna je situacija na trgu, kakšni so trendi, kaj je aktualnega in podobno. Zavedati se moramo, da delodajalec išče kandidata, ki ve nekaj več kot ostali kandidati, zelo vesel pa je, če v razgovoru dobi občutek o njegovi konkurenčni prednosti. Zavod za zaposlovanje pri tem koristi z aktualnimi informacijami. Razgovor ne sme biti zgolj odgovarjanje na vprašanje, ampak je zaželeno, da sami postavimo vprašaja. Uspešen kandidat, bo potem na ta vprašanja podal odgovore, ki kažejo na njegovo primernost. Ko je prva služba v procesu kandidiranja, velikokrat potencialni delodajalec ali njegov predstavnik, da prosto besedo kandidatu, kateremu je kandidiranje omogočil Zavod za zaposlovanje. Iz komunikacije želi delodajalec predvsem izvedeti, kakšna je kandidatova razgledanost. Pri tem ni pomembno zgolj poznavanje aktivnosti za katero kandidira, ampak tudi konkurenčno okolje, aktualne novosti in podobno. Četudi je prva služba v pogojih, ki jih Zavod za zaposlovanje objavlja opisana, lahko kandidat predstavi, kako si jo sam zamišlja. Pri tem pa mora na eni strani ostati na osnovah oziroma trdnih temeljih, zaželen pa je tudi pogled v prihodnost, nove ideje in podobno. Temeljijo lahko na informacijah, ki jih nudi Zavod za zaposlovanje ali na drugih virih. Ker so te ideje nove, predstavljajo prihodnost za delodajalca.

Zavod za zaposlovanje je dober vir zaposlitvenih možnosti.

Več

Prva služba, ustvariti si ime

Prva služba pomeni začetek za osebne reference .

Prepoznavnost, dobro ime in podobne oznake si ustvarijo osebe, ki lahko nudijo dodano vrednost pri ustvarjanju storitev ali izdelkov. Prva služba ima lahko v tem cilj. Sami lahko v hipu naštejemo nekaj imen, ki so za nas pojem dobre storitve ali izdelka. V primeru, da se odločamo za delo, izobrazbo, kariero in podobno, velja ta pojem vzeti kot zgled dobre prakse. Dobra praksa v tem primeru pomeni vzorec, kako je mogoče v zaostrenih pogojih na trgu dela biti konkurenčen oziroma uspešen. Prva služba je posebno v zaostrenih pogojih na trgu dela na preizkušnji, vendar ne gre obupati. Osnovo gre vedno jemati v aktivnosti, ki jo bodisi obvladamo, bodisi nam je všeč, nas veseli. Dodano vrednost in s tem konkurenčnost pa nam nudi možnost samostojna prva služba. To pomeni izziv samostojne zaposlitve, zahteva pa sposobnost izvedbe izdelka ali storitve v celoti ter tudi trženje ustvarjenega. Kaj obvladamo je odvisno od naših sposobnosti, pomembno pri izbiri je biti samokritičen. Če nismo, je nesmisel računati na konkurenčnost, oziroma nas bo na realna tla skupaj s posledicami postavila konkurenca. Izvesti v celoti izdelek ali storitev, pa pomeni osnovo samostojnosti oziroma biti sam svoj gospodar. Izdelke ali storitve moramo biti v čim večji možni meri samostojno tržiti, z vsakim posrednikom se nagrada manjša. S tem pa se manjša tudi možnost nadaljnjih investicij v vse potrebno za izvajanje, izobraževanje, trženje in vse druge aktivnosti, ki so potrebne, da smo uspešni na konkurenčnem trgu. Prva služba je brez dvoma izziv, ki ga velja izkoristiti skupaj z enim največjih potencialov. Ta potencial je mladost, kar pomeni, da imamo obilico moči in drugih prednosti, ki jih vse starejše osebe nimajo. Zato mora prva služba predvsem staviti na prednosti, ki jih ima v primerjavi z ostalo konkurenco na trgu.

Prva služba je velik izziv.

https://www.mojazaposlitev.si/

Načrtovanje kariere, dinamično ali statično

Načrtovanje kariere je lahko statična ali dinamična aktivnost .

Statično je načrtovanje kariere takrat, ko nismo pripravljeni na spremembe, dinamično pa takrat, ko smo sposobni prilagoditi se . Za dinamično načrtovanje velikokrat potrebujemo zgolj izhodišče in cilj, med njima poteka nevidna linearna povezava. V prihodnosti želimo doseči nek karierni cilj, od izhodišča naprej smo mu korak za korakom bližje. Statično načrtovanje kariere je obratno pripravljeno na spremembe. Prav tako obstaja karierni cilj, pot je pa neznana, zato se tudi ne obremenjujemo s pravilno usmeritvijo. Kakšno načrtovanje kariere si bomo izbrali je odvisno od naše odločitve, veliko vlogo pri tem igra značaj osebe. Statično načrtovanje je boljša izbira za vse, ki imajo radi urejenost in premočrtnost. Verjetno največja pomanjkljivost pa je pogosto nerealno ocenjevanje ob izpolnitvi cilja. Takrat bi velikokrat želel še več, zdi se da je doseženega premalo in podobno. Zavedati se je potrebno, da je dosežene cilje ali vsaj njihov približek, načrtovanje kariere razumelo kot željo. Natanko takšno, kar pomeni, da smo dosegli cilj ter se moramo veseliti dosežka. Pri dinamičnem pristopu je več prednost za vse, ki se radi predajajo trenutku ter ne želijo nove priložnosti zamuditi zaradi ujetosti v stare okvirje. V takih primerih načrtovanje kariere pomeni tudi spremembe, večje ali manjše odvisno od situacije. Skozi čas se veliko stvari spremeni, na spremembe nimamo vpliva, nemogoče jih je tudi napovedati. Zato je pri takem pristopu pomembno predvsem misliti na aktualni trenutek. Prednost pa je v bistveno večji svobodi odločanja. Kaj bomo izbrali je naša odločitev, v primeru dilem velja pogledati v svojo okolico ali pa tudi širše. Primerov, ki so nam predstavijo možne alternative ali zglede, bomo zagotovo našli veliko. Potrebno je zgolj znati prepoznati priložnost, predvsem v stvareh, ki se zdijo na prvi pogled nezanimive.

Načrtovanje kariere je aktivnost od katere je odvisna profesionalna kot osebna prihodnost.

https://www.mojazaposlitev.si/kariera/moje-delo-moja-kariera/

Delo Maribor, ustvarimo si priložnosti

Delo Maribor pomeni ustvariti priložnosti za zaposlitveno kariero.

Priložnosti trg dela ponuja praktično neprestano. Podjetniška iniciativa je v zelo različnih oblikah prisotna od najstarejših časov ter bo brez dvoma prisotna tudi v prihodnosti. Vsak posameznik potrebuje za življenje določena sredstva, ki jih ustvarja s svojim znanjem in sposobnostim. Kdor tako išče delo Maribor bo bolj uspešen pri kandidiranju, njegove možnosti bodo večje. Znanje in sposobnosti pa je treba pravilno tržiti, sicer imamo omejene možnosti ter manjšo verjetnost za uspeh. Priložnosti za delo Maribor danes nudijo Zavod za zaposlovanje, zaposlitveni portali, agencije in drugi. V času, ko na trgu vlada večja konkurenca, je potrebo biti sposoben ustvariti si priložnosti sam. čakati, da bo nam ustrezno delo Maribor našlo nas je nesmiselno. Najboljši primer so osebe, katere imajo vedno polne roke priložnosti. Na trgu so zanimivi zaradi svoje umske ali fizične sposobnosti. Predvsem pa lahko nudijo podjetniški iniciativi več kot drugi kandidati. Predstavitev za ponujeno delo Maribor je prvi korak, ki ga lahko naredimo bodisi na sodoben ali klasičen način. Sodoben način poteka preko sodobnih komunikacijskih sredstev, prošnja za delo, življenjepis in druga dokumentacija je v tem primeru v elektronski obliki. Pri klasičnem načinu je prisotna klasična oblika, kar pomeni, da je vse potrebno za uspešno kandidaturo na papirju. Primernost ene ali druge oblike je različna, dobro jo je pred nastopom oceniti, za vsak primer pa lahko ustvarimo obe obliki. Danes možnosti nudijo tudi alternativni vir, ki so na nekaterih področjih že uveljavljeni, na drugih pa imajo še velike priložnosti. Alternativni viri so za delo Maribor v večini primerov novost, velja pa se zavedati priložnosti, ki se s tem v zvezi ponuja. Novost pomeni, da alternativa ni množično znana, z drugo besedo to pomeni manj kandidatov.

Alternative so razna družbena omrežja in drugi viri, ki lahko delo Maribor ponudijo kot informacijo o možnostih.