Borza, prodam ali kupim

Borza je kraj, kjer borzni vlagatelji med seboj trgujejo.

Vsak od udeležencev želi doseči svoje cilje, borza mu ponuja neštete možnosti. Velik donos je cilj čisto vsakega borznega vlagatelja, od primera do primera pa ustrezno zmanjšanj. Borzni vlagatelji so lahko psi svojih cilji optimistični, lahko dajejo prednost varnosti, nekateri dobičku . Vlagatelji, ki stojijo trdno na tleh vedo, da je dobiček, varnost, likvidnost ter druge lastnosti v točno določenem razmerju moč pridobiti predvsem z izbiro. V primeru, da se odloči za varnost ne bo izbral tveganih opcij, če želi likvidnost ne bo izbral opcij, ki gredo slabo v promet in podobno. Optimisti gredo nekoliko preko teh lastnosti, saj računajo na boljši izid. V primeru, da je likvidnost slaba ali slabša računajo na pozitivno spremembo v prihodnosti. To pomeni, da se bo za izbrano naložbo likvidnost povečala in se bo z njo več trgovalo. Predvsem pa, da bo borza ob dospetju nudila ustrezno ceno. Problem likvidnosti ni zgolj v možnosti prodaje, pomembna je tudi cena. V primeru, da borza ob dospetju nudi nižjo ceno, kot je bila nakupna, prodaja ni mogoča oziroma ni smiselna. Izjeme so predvsem nekateri izredni primeri, ko naložbenik preprosto mora prodati, cena je pri tem praktično nepomembna, pomembno je, da dobi sredstva. Doseči cilje ni enostavno, najbolj pomembno je, da se tega zavedamo takrat, ko jih zastavljamo. Naložbe, ki jih ponuja borza imajo točno določene lastnosti, pretiranih sprememb ne gre pričakovati, zanesti se velja na značilnosti, ki se skozi čas niso pretirano spremenile. Odločanje bo nadalje dobro, ko bomo upoštevali aktualnost. Vse, kar se je dogajalo v preteklosti oziroma je zgodovina, lahko predstavlja določene značilnosti, ki so za dober načrt tako dobre, kolikor so konstantne skozi čas. Poleg teh informacij nudi borza tudi aktualne informacije predvsem preko trgovanja.

Upoštevati pa je potrebno tudi druge, tiste, ki jih borza ne nudi v izobilju, nudi pa jih njeno okolje.

Delnice, sodobna klasika

Delnice so sodobna klasika .

Sodobna klasika so delnice, ker prinašajo številne tako moderne lastnosti, kot tudi lastnosti, katere poznamo že iz preteklosti. Danes delnice ponujajo številne možnosti izbire. Ljudje lahko delnice izbiramo po raznih vzorcih izbire. Tako lahko delnice izberemo po imenu. Izbor delnice po imenu pomeni, da je prepoznavnost velika, hkrati pa ima vanje investitor tudi zaupanje. Danes je zaupanje cenjena dobrina. Zaupanje danes igra pomembno vlogo pri odločitvi. Pametna odločitev je predvsem tista, ki človeku ponuja dober občutek ob izbiri. Najbolje pri zaupanju je, da se za odločitev ne potrebuje reference ter razni podobni dokazi. Investitor ve, da gre lahko preko zaupanja v dobro odločitev. Seveda pa pri tem ne sme pozabiti na osnovne lastnosti, ki jih ima delnica. Tudi, če je podjetje dobro, se mora investitor zavedati, da je delnica tvegana poteza. Pri tveganju se mora človek zavedati lastnosti izgube. To pomeni, da lahko donos postane manjši, kot pri varnih naložbah. Kar je sicer za vsakega investitorja slaba novica, vendar se mora nanjo pripraviti že ob sprejetju odločitve za določeno obliko investicije. Brez te priprave človek lahko živi v zmoti in zmotnem prepričanju. Možnosti za alternative so vsekakor vedno prisotne. Vendar se mora investitor zavedati, da imajo tudi alternative lahko zelo različne negativne lastnosti. Tako lahko druga alternativa pomeni manjši donos, kot ga prinaša delnica, lahko pa gre za številne druge manj dobre lastnosti. nekaterim investitorjem se tudi ne da poglabljati v kompleksnost odločitve ter nenazadnje uresničenja želje. Zato ostajajo pri naložbah, ki jih poznajo ter se na ta način izogibajo manj prijetnim možnostim drugih alternativ. Vsekakor pa je delnica ena od možnosti, ki se je skozi čas obdržala zaradi številnih dobrih lastnosti. Ker se je obdržala skozi čas, je možnost dobri informacij velika.

Delnice so prisotne že veliko let, zato veljajo za vsem znane možnosti investicije prihrankov ali odvečnih sredstev.