Delnice, lastništvo podjetja

Delnice predstavljajo lastništvo podjetja v obsegu skladno z deležem.

Delniška družba ima svoje premoženje razdeljeno na delnice. Poznamo več različnih vrst delnic. Najbolj pogoste so navadne, poznamo pa tudi prednostne delnice. Navadne lastnikom zagotavljajo pravico do dobička, udeležbe pri upravljanju družbe in ustreznega premoženja ob morebitni likvidaciji ali stečaju družbe. Prednostne delnice prinašajo lastniku delnic nekatere dodatne pravice. Lastnik ima prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe, prednost pri izplačilu vnaprej določenih odstotkov od nominalne vrednosti delnic oziroma dobička ter razne druge pravice. Slednje so določene s statusom delniške družbe. Prednostne delnice se lahko izdajajo tudi brez glasovalne pravice, skladno z določenimi potrjenimi odločitvami na skupščini lastnikov prednostnih delnic. Nadalje so delnice lahko imenske ali prinosniške. Z delnicami se trguje na borzi. Za trgovanje mora vlagatelj pridobiti posrednika, preko katerega trguje z vrednostnimi papirji. Posrednika lahko pridobi preko raznih ponudnikov. Trgovanje poteka po točno določenih pravilih, kako je potekalo trgovane prikazujejo poročila in tečajnica. Na tečajnici so zapisani vsi pomembni podatki trgovanja določenega tržnega dne. Ti podatki so oznaka delnice, cena ob zaključku trgovanja, promet ter druge pomembne informacije. Kako uspešno je bilo trgovanje na določen trgovalni dan nam prikaže primerjava s trgovanjem v preteklosti. Možne so številne spremembe in razlike, ki sporočajo lastnosti tako delnic oziroma podjetja, kot tudi borze in gospodarstva v domačem okolju, lahko pa tudi širše v regiji ali globalno. Investitor se lahko pri trgovanju odloči za različne strategije. Te se ujemajo predvsem z njegovimi cilji. Predvsem so cilji naravnani na kratkoročno ali dolgoročno lastništvo. Kratkoročno lastništvo največkrat pomeni, da je cilj naložbeniku doseči ustrezen dobiček preko razlike med ceno ob nakupu in prodaji. Dolgoročno lastništvo je predvsem dolgoročna investicija. Ta lahko nadomešča druge oblike dolgoročnih investicij. Dolgoročna investicija v obliki delnic ima v primerjavi z drugimi nekatere prednosti.

Delnice so lahko dobra investicija za prihodnost vlagatelja.

Delnice, sodobna klasika

Delnice so sodobna klasika .

Sodobna klasika so delnice, ker prinašajo številne tako moderne lastnosti, kot tudi lastnosti, katere poznamo že iz preteklosti. Danes delnice ponujajo številne možnosti izbire. Ljudje lahko delnice izbiramo po raznih vzorcih izbire. Tako lahko delnice izberemo po imenu. Izbor delnice po imenu pomeni, da je prepoznavnost velika, hkrati pa ima vanje investitor tudi zaupanje. Danes je zaupanje cenjena dobrina. Zaupanje danes igra pomembno vlogo pri odločitvi. Pametna odločitev je predvsem tista, ki človeku ponuja dober občutek ob izbiri. Najbolje pri zaupanju je, da se za odločitev ne potrebuje reference ter razni podobni dokazi. Investitor ve, da gre lahko preko zaupanja v dobro odločitev. Seveda pa pri tem ne sme pozabiti na osnovne lastnosti, ki jih ima delnica. Tudi, če je podjetje dobro, se mora investitor zavedati, da je delnica tvegana poteza. Pri tveganju se mora človek zavedati lastnosti izgube. To pomeni, da lahko donos postane manjši, kot pri varnih naložbah. Kar je sicer za vsakega investitorja slaba novica, vendar se mora nanjo pripraviti že ob sprejetju odločitve za določeno obliko investicije. Brez te priprave človek lahko živi v zmoti in zmotnem prepričanju. Možnosti za alternative so vsekakor vedno prisotne. Vendar se mora investitor zavedati, da imajo tudi alternative lahko zelo različne negativne lastnosti. Tako lahko druga alternativa pomeni manjši donos, kot ga prinaša delnica, lahko pa gre za številne druge manj dobre lastnosti. nekaterim investitorjem se tudi ne da poglabljati v kompleksnost odločitve ter nenazadnje uresničenja želje. Zato ostajajo pri naložbah, ki jih poznajo ter se na ta način izogibajo manj prijetnim možnostim drugih alternativ. Vsekakor pa je delnica ena od možnosti, ki se je skozi čas obdržala zaradi številnih dobrih lastnosti. Ker se je obdržala skozi čas, je možnost dobri informacij velika.

Delnice so prisotne že veliko let, zato veljajo za vsem znane možnosti investicije prihrankov ali odvečnih sredstev.