Angleščina, svetovni jezik

Angleščina je svetovni jezik .

Sodobna angleščina ima svoje izvore v stari angleščini. Stara angleščina se je uporabljala v današnjih deli Anglije in južne Škotske. V uporabi je bila stara angleščina med petim in dvanajstim stoletjem. Sodobna angleščina je najbolj razširjena govorica. Kot materin jezik je v svetovnem merilu tretja največja jezikovna skupina, govori ga več kot štiristo milijonov ljudi. Veliko večja skupina pa angleščino uporablja dnevno v komunikaciji na ekonomskem, političnem, kulturnem in drugih področjih vsakdanjika. Vpliv angleščine se je začel v času kolonialnih osvajanj pomorskih velesi. Poleg angleščine se je na tuja področja razširila tudi španščina, francoščina, nemščina in drugi jeziki. Med vsemi naštetimi jeziki je do današnjih dni prav angleščina prevzela vodilno vlogo. Splošno razširjen jezik v svetovnem merilu je bila pred tem francoščina, starejših obdobjih pa so to vlogo igrali grščina, latinščina in benečansko narečje. Angleščina je danes pogoj za dobro komunikacijo. Mnogim je angleščina v veliko pomoč pri komunikaciji s tujci na domačih tleh, ali pa ko se odpravijo po širnem svetu. Uporabnost angleščine je velika že z nekaj osnovnimi besedami. Z njimi se lahko reši veliko nesporazumov, tudi v komunikaciji drugih jezikovnih skupin. Nekateri angleški izrazi so postali samoumevni v dnevni komunikaciji po praktično celem svetu, posebno jih v vsakdanji komunikaciji uporablja mlajši rod. Angleščina je sestavljena iz šestindvajset črk latinice. Osnove sodobne angleščine so bile prvič zapisane v tridesetih letih prejšnjega stoletja. V knjigi z naslovom Osnovna angleščina : Splošni uvod s pravili in slovnico je temelje sodobne angleščine postavil Charles Kay Ogden. V sodobnem času se v dnevni komunikaciji na razne načine uporabljajo mnoge angleške besede, ki jih poslovenimo ali pa uporabimo v izvorni obliki. Originalna oblika se največkrat uporablja v vsakdanji govorni komunikaciji, predvsem za opis izdelkov, pojmov in drugih vsakdanjih stvari.

Angleščina globalno razširjen jezik, ki ga lahko uporabljamo praktično povsod.

Angleščina, globalni jezik

Angleščina je globalni jezik.

V globalnem svetu je sporazumevanje v tujih jezikih je danes prevladujoča praksa. Angleščina se govori na praktično vseh celinah. Da lahko s tujci iz različnih tujih krajev lahko govoriš je angleščina zalo dobrodošla. Angleščina se je kot svetovni jezik uveljavila skozi dolgoletno zgodovino. Predvsem kolonialno obdobje je poskrbelo, da se je angleščina razširila na vse svetovne celine. Od takrat do danes angleščina velja kot zelo uporaben jezik v globalni komunikaciji. Angleščina se danes v svetovnem merilu uporablja pogosto, vendar po številu govorečih ljudi v globalni komunikaciji pridobivajo vedno nove uporabnike tudi drugi jeziki oziroma druge jezikovne skupine. Tuji jeziki so za komunikacijo s tujci na tako domačih kot tujih tleh zelo pomembno. Ker so danes razdalje vse manjše, potovanja pa preprosta in dostopna, bo znanje tujih jezikov vedno bolj priljubljena in zahtevana vrlina vsakega posameznika. Znanje tujih jezikov ni pomembno zgolj za govorno komunikacijo, vse več se tuje jezike uporablja v komunikaciji z raznimi drugimi mediji. Za splošno osveščenost so tuji jeziki zelo uporabno znanje. Odkritja, dogodi, spremembe, ki se dogajajo dnevno, se v nam razumljiv materini jeziki na marsikaterem področju prevaja z zamudo. Čeprav vsega nekaj dni dolga zamuda na prvi pogled ne pomeni veliko, lahko v poslovnem ali celo družabnem svetu lahko pomeni takšno nasprotje, kot zmaga in poraz. Z znanjem tujih jezikov smo predvsem v poslovnem svetu prej obveščeni, kar pomeni, da imamo s tem konkurenčno prednost. Seveda jo moramo izkoristiti, pri tem pa je spet dobrodošlo znanje tujih jezikov, saj bomo ob osnovni novici lahko potrebovali tudi dodatne informacije. Z dodatnimi informacijami lahko osnovno novico dopolnimo in nadgradimo. Angleščina je dobrodošla tudi pri zelo osnovnih stvareh vsakdanjika, saj mnoga orodja, naprave in druge koristne predmete lahko bolje izkoristimo, jo znamo. Na ta način lahko preprečimo mnoge napake.

Angleščina je danes zelo koristno znanje in vedenje.

Inštrukcije angleščine v Horizontu

Inštrukcije angleščine v HorizontuAngleščina je zagotovo tisti tuji jezik, ki sicer prevladuje po celem svetu. Preprosto je znanje angleščine v današnjem času že obvezno, z angleškim jezikom pa se srečujemo vsakodnevno prav vsi. Angleščina je namreč obvezni predmet v šoli, lahko se jo učijo že v vrtcu, spremlja ljudi na delovnem mestu ali pa preprosto v prostem času prek različnih medijev. Če ne drugače, nas obdajajo angleški govor in napisi na televiziji ter pesmi na radiu. Gre za zahodnogermanski jezik, ki izvira iz Anglije. Na preprost način bi lahko rekli celo, da poznamo več vrst angleščin (britanska, avstralska, ameriška in podobno).

Vsekakor pa se učenci, dijaki in študentje ter tudi nekateri odrasli pogosto srečujejo s težavami na področju učenja angleškega jezika. Inštrukcije so za take ljudi pravilna rešitev. Podjetje Horizont je center za inštrukcije, ki se ukvarja tudi s profesionalnimi in strokovnimi inštrukcijami angleščine. Poleg tega Horizont pripravlja tudi različne priprave za vse vrste izpitov in sicer za dijake, učence in odrasle, kateri se izobražujejo po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ter seveda tudi redne in izredne ptudente. Inštrukcije angleščine so namenjene vsem, ki se želijo pripraviti na tekoča preverjanja znanja ali pa popraviti oziroma izboljšati oceno ter usvojiti in utrditi učno snov angleščine.

Če boste obiskali spletno stran podjetja Horizont, si boste lahko pod kategorijo inštrukcij ogledali vsebino učnega načrta angleščine ter se tako seznanili s tem, kakšne so vsebine inštrukcij angleščine. Na istem mestu pa boste lahko tudi naročili inštrukcije angleščine, potrebno bo izpolniti le krajši spletni obrazec. Na dnu spletne strani pa si lahko ogledate tudi cenik inštrukcij angleščine v podjetju Horizont.

Prevajanje v angleščino je lahko pravi izziv

Prevajanje v angleščinoPrevajanje v angleščino se zdi na prvi pogled enostavno, a to nikakor ne pomeni, da se ga lahko lotimo kar sami pa čeprav se na dozdeva, da ga obvladamo. Dovolj je, da se samo spomnimo vseh nepravilnih glagolov, na pogosto rabo pasivnega časa, drugačen vrstni red besed v povedi in številne druge posebnosti in značilnosti angleškega jezika. Najrazličnejši pomenski odtenki, strokovni izrazi, ki jih poznajo le strokovnjaki in pogovorni izrazi nam lahko kar hitro povzročijo preglavice, ki jim je kos le izkušen in seveda dovolj izurjen prevajalec. Ker je prav angleški jezik tisti jezik, ki prevladuje na vseh področjih mednarodnega sporazumevanja je povpraševanje za prevajanje v angleščino resnično precej veliko. Ko je govora o prevajanju v angleščino je jasno, da bo lahko dober prevajalec ustvaril prevod, ki ne bo že na prvi pogled prepoznaven kot prevod, temveč bo zvenel kar se da naravno in seveda tekoče. Prevajanje v angleščino pa je seveda tudi odvisno od tega o kateri angleščini je govora kar je lahko za prevajalce večkrat pravi izziv. Ali je to britanska, ameriška, avstralska angleščina, vsaka ima namreč svoje posebnosti in se lahko prevodi precej razlikujejo en od drugega kar lahko prinese veliko zmede, še posebej, če določeno besedilo prevaja več prevajalcev. Različne različice angleščine lahko namreč vsebujejo različne različice glagolov, časov, nedoločnih in določnih členov, časov, predlogov, da pa sploh ne omenimo leksikalnih različic. Prevajanje v angleščino se potrebuje na mnogih področjih, tako za strokovna besedila, kot tudi besedila iz specifičnih področij kot so strojništvo, gradbeništvo, medicina, pravo in elektrotehnika. Še posebej pravni prevodi v angleščino so posebej občutljivo področje, ki pa zahteva dogovor med prevajalci in seveda med vsemi sodelujočimi oziroma vpletenimi. Prevajanje v angleščino je torej svojevrsten izziv, ki zahteva usposobljenega in izkušenega prevajalca, ki ima za seboj že nekaj kilometrine.