Angleščina, svetovni jezik

Angleščina je svetovni jezik . Sodobna angleščina ima svoje izvore v stari angleščini. Stara angleščina se je uporabljala v današnjih deli Anglije in južne Škotske. V uporabi je bila stara angleščina med petim in dvanajstim stoletjem. Sodobna angleščina je najbolj razširjena govorica. Kot materin jezik je v svetovnem merilu tretja največja jezikovna skupina, govori ga …

Angleščina, globalni jezik

Angleščina je globalni jezik. V globalnem svetu je sporazumevanje v tujih jezikih je danes prevladujoča praksa. Angleščina se govori na praktično vseh celinah. Da lahko s tujci iz različnih tujih krajev lahko govoriš je angleščina zalo dobrodošla. Angleščina se je kot svetovni jezik uveljavila skozi dolgoletno zgodovino. Predvsem kolonialno obdobje je poskrbelo, da se je …

Inštrukcije angleščine v Horizontu

Angleščina je zagotovo tisti tuji jezik, ki sicer prevladuje po celem svetu. Preprosto je znanje angleščine v današnjem času že obvezno, z angleškim jezikom pa se srečujemo vsakodnevno prav vsi. Angleščina je namreč obvezni predmet v šoli, lahko se jo učijo že v vrtcu, spremlja ljudi na delovnem mestu ali pa preprosto v prostem času …

Prevajanje v angleščino je lahko pravi izziv

Prevajanje v angleščino se zdi na prvi pogled enostavno, a to nikakor ne pomeni, da se ga lahko lotimo kar sami pa čeprav se na dozdeva, da ga obvladamo. Dovolj je, da se samo spomnimo vseh nepravilnih glagolov, na pogosto rabo pasivnega časa, drugačen vrstni red besed v povedi in številne druge posebnosti in značilnosti …