Tek, stara človekova sposobnost

Tek je prastara človekova sposobnost .

Človek je tek odkril hkrati z hojo. Za razliko od hoje ga je uporabil v primeru nevarnosti ali kakšnega podobnega razloga. Pospešen korak mu je omogočil, da se je izognil pretečim nevarnostim. Najbolj znan tek s takšnim namenom se je zgodil na med Maratonom in Atenami. Tekač je bil grški vojak Filipid, namen pospešenega koraka je bil sporočiti zmago grške vojske na Perzijci. Legenda pravi, da je bil tek za Filipida tudi usoden, vendar o tem ni nobenih dokazov oziroma zgodba ni potrjena. Do današnjih dni pa je postal zgled vsem tekačem, ki se želijo preizkusiti na najtežji atletski disciplini ter eni najtežjih športnih disciplin. Približek njegovi pretečeni razdalji je najdaljša atletska disciplina. Razdalja zanaša preko dvainštirideset kilometrov, disciplina pa se imenuje maraton. Po mestu, kjer se je disciplina rodila. Razdaljo so skozi čas spreminjali iz praktični razlogov, vendar ne bistveno. Namen prilagoditve izvirne razdalje je bil izveden z namenom ogleda pomembnega občinstva natanko na ciljni ravnini. Najtežji tek se je uvrstil tudi na seznam disciplin prvih olimpijskih iger moderne dobe ob koncu devetnajstega stoletja, razdalja je bila dokončno določena v dvajsetih letih dvajsetega stoletja. Globalno se na letni ravni zgodi preko petsto maratonskih tekem z več kot deset tisoč udeležencev. Najdaljši tek ima številen posnemovalce med tako profesionalnimi kot rekreativnimi udeleženci. Profesionalni udeleženci se trenutno borijo čas potrebe za premagovanje razdalje znižati pod dve minuti. Aktualni rekord je bil dosežen pred tremi leti v Berlinu. Za rekreativce so preizkušnjo omilili, obstajajo tudi krajše razdalje. Vendar s tem niso izgubili športnega duha, katerega občutijo udeleženci tudi na krajših razdaljah. Vsekakor je tudi krajša razdalja napor, ki ga ne gre vrednotiti napačno. Za veliko število ljudi je že preteči kilometrsko razdaljo velik izziv.

Tek je bil v preteklosti nuja povezana s preživetjem, danes je predvsem domena rekreativcev in športnikov.

Marketing automation, sodobno procesiranje

Marketing automation je sodobna tržna aktivnost .

Marketing automation zveni v ušesih sila sodoben in učen izraz, vendar je v bistvu zelo star, zanj smo včasih uporabljali drugačne izraze. V sodobnem svetu je postal aktualen, ko se je s pomočjo sodobnih naprav spremenilo marsikaj, doživeli smo evolucijo, če ne kar revolucijo na mnogih področjih. Pomembna sprememba je predvsem hitrost ter možen prihranek časa, s tem pa tudi povsem spremenjena slika vseh aktivnosti med povpraševanjem in ponudbo. Če se vrnemo stoletje v preteklost, bomo ugotovili, da so za stvari, ki jih danes lahko dobimo v trenutku potrebovali cel dan. S tem pa se je pridobil čas, v katerem se na eni strani lahko naredi več v količinskem ali kakovostnem smislu. Razvoj pa ne miruje, ampak gre naprej. Za primer je potrebno pogledati najbolj uspešne. Povpraševanje in ponudba se spreminjata v svojih aktivnostih z neverjetno naglico. Ponudba svoje izdelke ali storitve oblikuje na v marsičem drugačnih pristopih. Za marketing automation je značilno, da lahko od naročila do izročitve naročenega kupcu mine manj časa, kot pri klasičnih načinih trženja. Najboljši se ne kažejo zgolj v hitrosti in kakovosti izročitve, ampak tudi v zelo majhnih izgubah. Za njihov marketing automation je značilno zelo malo izgub. Kdor želi slediti najboljšim ima prav v tem najboljše možnosti izboljšanja poslovanja. Pri sodobnem poslovanju je pomembno predvsem slediti željam kupca. Te želje se na podlagi značilnosti oblikuje v skupine, pri sodobni komunikaciji pa je tudi dobro poznati način dostopa. Način dostopa za marketing automation je znak kupca, preko katerega se izrazi povpraševanje. Iz tega je jasno, da na trgu išče ponudbo z točno določenimi značilnostmi. Ponudbe so lahko statične ali dinamične. Ponudbo skladno z povpraševanjem lahko nudi tudi marketing automation in sicer na podlagi izražene želje kupca.

Marketing automation pomeni izzivi za vse, ki želijo z majhnimi stroški doseči večje učinke.

https://www.red-orbit.si/blog/