Stres spada med najbolj močne dejavnike, ki negativno vplivajo na zdravje ljudi. Največji problem, ki ga pri tem ustvarja stres, pa je, da se ljudje velikokrat tega, da so pod stresom, niti ne zavedajo. Dejansko je stres v začetnih fazah redkokdaj doživljan s strani osebe kot tak. Prej kot stres oseba stanje, v katerem se nahaja, interpretira kot živčnost. V začetnih fazah se namreč stres kaže v nemirnosti in živčnosti. Počasi pa se stopnjuje drugi simptomi. Po prvi fazi, ko stres postane močnejši, se pričnejo pojavljati sekundarni znaki. Eden izmed najbolj značilnih je nespečnost. Problemi s spanjem pa so kot nekakšen začarani krog. Oseba, ki jo muči nespečnost s tem, ko se trudi zaspati, je pri tem še manj uspešna. Čez cel dan čuti utrujenost in živčnost se še nadalje stopnjuje, vse to pa je posledica nespečnosti. Nato pa vse to še dodatno vpliva na nespečnost in jo še dodatno poglablja.

Na stres je potrebno gledati kot na resen problem, ki ga je potrebno rešiti že zelo zgodaj. Najbolje je to takoj, ko se pojavi. Kadar je stres še čisto na začetku, se je mogoče proti njemu boriti na preproste načine: vzamemo si več časa za počitek, ukvarjamo se s športom in drugimi aktivnostmi, popestrimo si svoje socialno življenje itn. Kadar pa stres izgubimo izpod kontrole, se lahko razvijejo psihične težave, ki pa so lahko izjemno resne. Stres je lahko tudi povod za razvoj tesnobnih stanj, ta pa lahko nato vodijo v depresijo in pojavi se lahko vrsta dodatnih težav, ki so povezane z njo. Pomembno je torej predvsem to, da stres obvladamo in sprejmemo vse ukrepe, ki so potrebni za to, da ga čim bolj zmanjšamo. Pri tem si lahko pomagamo tudi z raznimi prehranskimi dodatki za sproščanje, čaji za sproščanje in podobnimi pripomočki. Vsekakor pa je za prvi korak pomembno to, da stres prepoznamo in se ga pričnemo zavedati.

Več informacij

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.