Prva služba pomeni začetek za osebne reference .

Prepoznavnost, dobro ime in podobne oznake si ustvarijo osebe, ki lahko nudijo dodano vrednost pri ustvarjanju storitev ali izdelkov. Prva služba ima lahko v tem cilj. Sami lahko v hipu naštejemo nekaj imen, ki so za nas pojem dobre storitve ali izdelka. V primeru, da se odločamo za delo, izobrazbo, kariero in podobno, velja ta pojem vzeti kot zgled dobre prakse. Dobra praksa v tem primeru pomeni vzorec, kako je mogoče v zaostrenih pogojih na trgu dela biti konkurenčen oziroma uspešen. Prva služba je posebno v zaostrenih pogojih na trgu dela na preizkušnji, vendar ne gre obupati. Osnovo gre vedno jemati v aktivnosti, ki jo bodisi obvladamo, bodisi nam je všeč, nas veseli. Dodano vrednost in s tem konkurenčnost pa nam nudi možnost samostojna prva služba. To pomeni izziv samostojne zaposlitve, zahteva pa sposobnost izvedbe izdelka ali storitve v celoti ter tudi trženje ustvarjenega. Kaj obvladamo je odvisno od naših sposobnosti, pomembno pri izbiri je biti samokritičen. Če nismo, je nesmisel računati na konkurenčnost, oziroma nas bo na realna tla skupaj s posledicami postavila konkurenca. Izvesti v celoti izdelek ali storitev, pa pomeni osnovo samostojnosti oziroma biti sam svoj gospodar. Izdelke ali storitve moramo biti v čim večji možni meri samostojno tržiti, z vsakim posrednikom se nagrada manjša. S tem pa se manjša tudi možnost nadaljnjih investicij v vse potrebno za izvajanje, izobraževanje, trženje in vse druge aktivnosti, ki so potrebne, da smo uspešni na konkurenčnem trgu. Prva služba je brez dvoma izziv, ki ga velja izkoristiti skupaj z enim največjih potencialov. Ta potencial je mladost, kar pomeni, da imamo obilico moči in drugih prednosti, ki jih vse starejše osebe nimajo. Zato mora prva služba predvsem staviti na prednosti, ki jih ima v primerjavi z ostalo konkurenco na trgu.

Prva služba je velik izziv.

https://www.mojazaposlitev.si/

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.