Ali ste vedeli, da je potrebno prostovoljno zavarovanje urediti takoj, ko oseba dopolni 26. leto starosti? Ne glede na to, da ima tudi pri tej starosti oseba status dijaka ali študenta, po tem letu zakon ne dopušča več tega, da bi bila oseba zdravstveno zavarovana po enem izmed staršev ali skrbnikov. Pri tem pa bi radi posebej opozorili na to, da oseba, ki nima več pravice, da bi bila zavarovana po starših ali skrbnikih, ne bo posebej obveščena o izgubi te pravice po dopolnjenem 26. letu starosti. Velikokrat se zgodi, da se zato pozabi na prostovoljno zavarovanje. Posledice pa so lahko precej neprijetne. V primeru, da takšna oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, bo morala kriti sama del stroškov, ki bi jih sicer krilo prostovoljno zavarovanje.

Tako bo recimo morala pokriti kar 90 odstotkov stroškov pri ne nujnih zdravstvenih prevozih, očesnih pripomočkih, zdravilih iz vmesne liste in pri zobni protetiki. Očala ali ortodontski aparati postanejo v takšnih primerih na žalost precej dragi. Mnogo oseb to odkrije, ko je že prepozno, ker so zamudili rok, v katerem morajo skleniti prostovoljno zavarovanje, brez da bi pričel teči čakalna doba.

Po tem, ko se prostovoljno zavarovanje prekine, ima oseba samo en mesec časa, da ponovno sklene prostovoljno zavarovanje, v nasprotnem primeru prične teči čakalna doba, ki traja tri mesece. V času trajanja čakalne dobe mora oseba plačevati premije za prostovoljno zavarovanje, vendar pa nima pravice do kritja stroškov iz tega zavarovanja. S tem zakon preprečuje, da bi osebe sklepale prostovoljno zavarovanje samo takrat, ko bi ga potrebovale. K temu je potrebno dodati, da veljajo posebej ostri ukrepi tudi za tiste, ki nimajo tega zavarovanja sklenjenega več kot eno leto. Za vsako leto se namreč poviša premija za 3 odstotke, kar dejansko pomeni, da postaja prostovoljno zavarovanje z vsakim letom, ko oseba ni zavarovana, dražje.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.