Prevajanje v angleščino je lahko pravi izziv

Prevajanje v angleščinoPrevajanje v angleščino se zdi na prvi pogled enostavno, a to nikakor ne pomeni, da se ga lahko lotimo kar sami pa čeprav se na dozdeva, da ga obvladamo. Dovolj je, da se samo spomnimo vseh nepravilnih glagolov, na pogosto rabo pasivnega časa, drugačen vrstni red besed v povedi in številne druge posebnosti in značilnosti angleškega jezika. Najrazličnejši pomenski odtenki, strokovni izrazi, ki jih poznajo le strokovnjaki in pogovorni izrazi nam lahko kar hitro povzročijo preglavice, ki jim je kos le izkušen in seveda dovolj izurjen prevajalec. Ker je prav angleški jezik tisti jezik, ki prevladuje na vseh področjih mednarodnega sporazumevanja je povpraševanje za prevajanje v angleščino resnično precej veliko. Ko je govora o prevajanju v angleščino je jasno, da bo lahko dober prevajalec ustvaril prevod, ki ne bo že na prvi pogled prepoznaven kot prevod, temveč bo zvenel kar se da naravno in seveda tekoče. Prevajanje v angleščino pa je seveda tudi odvisno od tega o kateri angleščini je govora kar je lahko za prevajalce večkrat pravi izziv. Ali je to britanska, ameriška, avstralska angleščina, vsaka ima namreč svoje posebnosti in se lahko prevodi precej razlikujejo en od drugega kar lahko prinese veliko zmede, še posebej, če določeno besedilo prevaja več prevajalcev. Različne različice angleščine lahko namreč vsebujejo različne različice glagolov, časov, nedoločnih in določnih členov, časov, predlogov, da pa sploh ne omenimo leksikalnih različic. Prevajanje v angleščino se potrebuje na mnogih področjih, tako za strokovna besedila, kot tudi besedila iz specifičnih področij kot so strojništvo, gradbeništvo, medicina, pravo in elektrotehnika. Še posebej pravni prevodi v angleščino so posebej občutljivo področje, ki pa zahteva dogovor med prevajalci in seveda med vsemi sodelujočimi oziroma vpletenimi. Prevajanje v angleščino je torej svojevrsten izziv, ki zahteva usposobljenega in izkušenega prevajalca, ki ima za seboj že nekaj kilometrine.