Prevajanje se lahko nanaša na pisna besedila ali pa na ustno prevajanje. To se deli na simultano tolmačenje in na konsekutivno tolmačenje. Pri prvem ustni prevajalec oziroma tolmač prevaja istočasno. Takšno prevajanje nam je običajno znano, če se v televizijsko oddajo vključi tuj komentator. Tolmač v takšnih primerih prevaja istočasno ali simultano med samim govorom, to pomeni, da se prevajalec in komentator ne počakata, ampak prevajalec govori istočasno kot komentator. Pri konsekutivnem prevajanju pa sta komentator in prevajalec dogovorjena, da se počakata in šele nato spregovorita. Najprej spregovori komentator, nato pa prevajalec nadaljuje prevajanje. Takšno konsekutivno prevajanje je značilno na raznih konferencah, kjer imajo priložnost jasno slišati originalno besedilo tisti, ki jezik razumejo. Kajti težava simultanega prevajanje je prav v tem, da poslušalci ne slišijo ali pa zelo težko slišijo govor v tujem jeziku.

Ustno prevajanje ali tolmačenje je izjemno naporno delo, zato se običajno, če je govor daljši, izmenjujeta dva tolmača. Tako si lahko med tem, ko tolmači en prevajalec drugi odpočije. S tem se zagotovi kakovost, saj bi bilo prevajanje ene osebe v daljšem časovnem obdobju precej slabše.

Prevajanje besedil je običajno nekoliko manj naporno kot tolmačenje, kar pa ne pomeni, da je to preprosto opravilo. Kako težavno je prevajanje, je odvisno predvsem od tega, katera so področja prevajanja. Za tiste, ki potrebujejo prevod iz nekega posebnega področja, potem potrebuje prevajalca, ki to področje pozna. Do takšnih strokovnih prevajalcev lahko pridemo s pomočjo prevajalskih agencij. Strokovnost prevajalca je sicer zelo težko ugotoviti preden izdela sam prevod. Lahko pa poskusimo ugotoviti, kateri prevajalec je boljši, če se domenimo za testne prevode. Izberemo lahko kakšen bolj zapleten krajši sestavek iz besedila, ki ga želimo prevesti, nato pa naredimo izbor med tistimi prevajalci, ki delo opravijo na boljši način. Na takšen način nam ni potrebno izbirati ponudb za prevajanje na slepo ampak na podlagi kriterija.

http://www.prevodialkemist.si/