Prevajanje besedil, ki so strokovne ali znanstvene narave, je izjemno zahtevno opravilo, zato je potrebno dobiti tudi prevajalca, ki je visoko strokovno usposobljen. Za prevajanje besedil, ki so strokovna ali znanstvena, mora prevajalec imeti različna znanja. Odlično mora obvladovati tuj jezik tudi na nivoju strokovnega besedišča. Ne zadostuje namreč le splošno poznavanje tujega jezika, ampak mora prevajalec poznati tudi strokovno ozadje, iz katerega članek oziroma besedilo prihaja. Seveda mora prevajalec obvladati tudi jezik v katerega prevaja, saj morajo biti stavčne formulacije v ciljnem jeziku popolne. Prevajanje besedil, ki so znanstveni ali strokovni, predpostavlja visok kakovostni standard samega besedišča in slovnice prevoda.

Poleg tega pa mora prevajalec poznati tudi vsaj del vsebine besedila, ki ga prevaja. Vendar sedaj govorimo že o idealnih pogojih za prevajanje besedil, ki strokovna ali znanstvena. Običajno bomo le stežka našli prevajalce, ki zadoščajo vsem tem kriterijem. Največ težav bomo imeli z iskanjem prevajalca, ki obvladuje strokovno področje iz katerega prihaja originalno besedilo. Vendar pa lahko pomanjkanje tega znanja tudi nadoknadimo. To se običajno počne na tak način, da se prevajanje besedil, ki so znanstveni ali pa strokovni članki, da v pregled strokovnjaku iz tega področja. Največja težava, ki jo ima prevajanje besedil takšnih zvrsti, je uporaba pravilne terminologije. Strokovna in znanstvena besedila so polna terminoloških definicij, ki jih je potrebno upoštevati v prevodu, drugače besedilo izgubi celoten svoj pomen in vrednost. Strokovni pregled pa naj bi ravno uskladil uporabljeno terminologijo prevoda z terminologij, ki jo je uporabil pisec originalnega besedila. Druga rešitev pa je uporaba terminološkega slovarja, ki ga priskrbi naročnik prevoda. Ta lahko še preden se prevajanje besedil sploh prične, besedilo pregleda in ključne termine prevede sam, ta slovar nato izroči prevajalcu, ki nato poskrbi za pravilno rabo terminov. Za konec pa je potrebno opozoriti, da se mora prevajanje besedil, ki so znanstvena ali strokovna, zaključiti pri lektorju.

Več o prevodih francoščine izveste tukaj