Prekinitev pogodbe o zaposlitvi predvsem izraža željo .

V delovnem razmerju se odnos med delodajalcem in delodajalcem stalno sooča z raznimi dogodki in novo nastalimi situacijami. Tako lahko delavec ne dosega zastavljenih nalog, lahko dobi nove naloge, lahko izrazi voljo po spremembah, zgodijo se še mnoge druge situacije. Največkrat se spremembe, ki bistveno spreminjajo ob ureditev delovnega razmerja dokumentirajo. Željo izraža prekinitev pogodbe o zaposlitvi ker je to v njej jasno zapisano. Osebi, na katero je naslovljena prekinitev pogodbe o zaposlitvi, lahko sporoča novo nastalo situacijo Posamezniku prekinitev pogodbe o zaposlitvi omogoča, da na spremembo ustrezno reagira. Tako lahko prekinitev pogodbe o zaposlitvi omogoča, da pridobi novo delovno mest. Lahko pa prekinitev pogodbe o zaposlitvi pomeni tudi razne druge pozitivne spremembe. Delovno razmerje je odnos, kateri se času primerno razvija in spreminja. Pomembno je, da se glede nastale situacije obe strani strinjata. Nemogoče je namreč v delovnem okolju biti uspešen, če situacija ni usmerjena k doseganju najboljšega rezultata. Delovna okolja so med seboj različna, posledično to lahko vpliva na različna razmerja. Delovno okolje je lahko delo doma, delo od doma ter delo v tujini. Za delo doma imamo na voljo največ informacij, med tem, ko delo od doma ter delo v tujini nista zaznamovana s toliko informacijami o delovnem okolju. Na drugi strani je delo doma, tudi velikokrat prepoznano, z njim imamo izkušnje, med tem, ko je delo od doma ter delo v tujini manj pogosta praksa. Velikokrat je pred začetkom sprejeta odločitev za delo doma, delo od doma ter delo v tujini vezana tudi na delovno okolje. V primeru, da delo doma ali delo od doma ali delo v tujini nudi dobro delovno okolje, ki je boljše od drugih, bo sprejeto. Zelo pomembno je tudi, da ob dogovoru dogovorimo vse morebitne nejasnosti.

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi je nov začetek.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.