Nike je športna odličnost . Športna odličnost je pri Nike prisotna že dolgo vrsto let. Lahko bi rekli, da je Nike tradicionalna odličnost. Kupcem tradicionalna odličnost Nike ni tuja ampak prepoznavna. Nike je tradicionalna odličnost spremljala od začetka do današnjih dni. Tradicija dobrih izdelkov je danes zelo iskalna lastnosti. Ljudem se ob omembi imena porajajo predstave o vseh dobih lastnostih, ki jih Nike ima.

Nike zagotavlja dobre lastnosti skozi mnoge aktivnosti. Ker je prisotna povsod tam, kjer je velika potreba po kakovosti, se skozi izkušnje vnašajo mnoge spremembe. Danes je razvoj eden od pogojev za kakovost. Razvoj je prisoten na vseh področjih, vendar ne pri vseh konkurentih določenega področja ali panoge enako. Nekateri proizvajalci dajejo na razvoj več kot ostali. Posledično je napredek in razvoj moč opaziti tudi na izdelkih. Nekateri izdelki so vedno zaznamovani z napredkom, drugi pa skrbijo za manjše spremembe. Največkrat to razliko opazimo v tem, da nekateri dajo več predvsem na spreminjanje podobe, drugi pa nudijo več razlik v primerjavi s predhodnimi izdelki v samih osnovah. Na podlagi osnovnih sprememb so možni tudi boljši rezultati uporabe. Brez osnovnih sprememb napredek ni mogoč. Kupci so do teh dveh načinov uvajanja sprememb iz generacijo v generacijo različno usmerjeni. Nekateri strmijo k napredku, ter želijo iz generacijo v generacijo enostavno boljše. Drugim je na bolj pomembne videz. Imamo pa tudi kupce, ki prisegajo na klasične lastnosti. Slednje se jim skozi čas zdijo najboljše. Zato klasične izdelke ne bi zamenjali za sodobnejše različice oziroma njihove naslednike.

Klasično dobri izdelki se med ostalo ponudbo brez težav opazijo. Velikokrat odsevajo klasične lastnosti in izstopajo v ponudbi sodobnejših izdelkov. Izbira tako klasičnih, kot tudi sodobnih modelov je na prepuščena kupcem. Vsaka izbira je dobra, saj je tako odločil kupec sam. Nike je zagotovilo za mnoge dobre lastnosti, ki koristijo in ustrezajo vsakemu uporabniku.

http://superge.si/Nike/

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.