Z nastankom Evropske unije se je povečala potreba po prevajalcih na vseh področjih. Vedno več je stikov med državami, zato se potrebuje veliko ustnih prevajalcev in tudi veliko pisnih. Tuja podjetja so prisotna v različnih državah in vsak izdelek mora imeti navodila zapisana v različnih jezikih, v jezikih držav v katera se izdelek prodaja. Meje izginjajo, jezik je predmet komunikacije in znanje različnih jezikov je bogastvo posameznika. Če ste prevajalec in si želite možnosti dela na tem področju, lahko preverite na strani spletni-slovar.com za možnost zaposlitve.

Ločimo različne vrste prevajanja.

Prevajanje srečamo na vsakem koraku. Medsebojno sodelovanje med državami povečuje potrebo po ustnih prevajalcih. Tudi ustnega prevajanja poznamo več vrst. Ustnemu prevajanju pravimo v pogovornem jeziku tolmačenje. V posebno skupino spadajo sodni tolmači. Potrdi jih ministrstvo za pravosodje. Njihove obveznosti in dolžnosti ureja zakon in se morejo teh pravil strogo držati, sicer prevodi, ki jih mora opraviti sodni tolmač niso veljavni. Sodni tolmač prevaja na sodiščih in opravlja prevode posebnih uradnih listin. Sodni tolmač mora opravljati prevajanje tako, da je prevod dobeseden in ne sme spremeniti besedila. Ustni tolmač mora vedno govoriti razločno in jasno. Njegovo znanje jezika mora biti zelo dobro. Nima časa za razmislek. Prevajanje mora potekati nepristransko in odgovorno. Prevajalec mora biti zelo zbran in maksimalno skoncentriran. Velikokrat morajo opravljati prevajanje pod zaprisego, da vse ostane strogo zaupno. Sodni tolmač mora opraviti tudi prevode sodnih listin, različne tožbe, sklepe, … Velikokrat so ti zapisi strogo zaupni. Prevesti je potrebno tudi različna spričevala, rojstne liste, osebne izkaznice, zdravniška spričevala, …
Dela za prevajalca ne bo nikoli zmanjkalo. Pomembno je, da opravlja prevajalec prevode kvalitetno in strokovno.