Načrtovanje kariere je lahko statična ali dinamična aktivnost .

Statično je načrtovanje kariere takrat, ko nismo pripravljeni na spremembe, dinamično pa takrat, ko smo sposobni prilagoditi se . Za dinamično načrtovanje velikokrat potrebujemo zgolj izhodišče in cilj, med njima poteka nevidna linearna povezava. V prihodnosti želimo doseči nek karierni cilj, od izhodišča naprej smo mu korak za korakom bližje. Statično načrtovanje kariere je obratno pripravljeno na spremembe. Prav tako obstaja karierni cilj, pot je pa neznana, zato se tudi ne obremenjujemo s pravilno usmeritvijo. Kakšno načrtovanje kariere si bomo izbrali je odvisno od naše odločitve, veliko vlogo pri tem igra značaj osebe. Statično načrtovanje je boljša izbira za vse, ki imajo radi urejenost in premočrtnost. Verjetno največja pomanjkljivost pa je pogosto nerealno ocenjevanje ob izpolnitvi cilja. Takrat bi velikokrat želel še več, zdi se da je doseženega premalo in podobno. Zavedati se je potrebno, da je dosežene cilje ali vsaj njihov približek, načrtovanje kariere razumelo kot željo. Natanko takšno, kar pomeni, da smo dosegli cilj ter se moramo veseliti dosežka. Pri dinamičnem pristopu je več prednost za vse, ki se radi predajajo trenutku ter ne želijo nove priložnosti zamuditi zaradi ujetosti v stare okvirje. V takih primerih načrtovanje kariere pomeni tudi spremembe, večje ali manjše odvisno od situacije. Skozi čas se veliko stvari spremeni, na spremembe nimamo vpliva, nemogoče jih je tudi napovedati. Zato je pri takem pristopu pomembno predvsem misliti na aktualni trenutek. Prednost pa je v bistveno večji svobodi odločanja. Kaj bomo izbrali je naša odločitev, v primeru dilem velja pogledati v svojo okolico ali pa tudi širše. Primerov, ki so nam predstavijo možne alternative ali zglede, bomo zagotovo našli veliko. Potrebno je zgolj znati prepoznati priložnost, predvsem v stvareh, ki se zdijo na prvi pogled nezanimive.

Načrtovanje kariere je aktivnost od katere je odvisna profesionalna kot osebna prihodnost.

https://www.mojazaposlitev.si/kariera/moje-delo-moja-kariera/

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.