Linkedin, premagajmo obremenitve

Linkedin je uporabno orodje .

V Sloveniji je zaposlitev želja okrog sto tisoč iskalcev zaposlitve. Linkedin je koristna pomoč. Trend in število tistih, ki iskanje zaposlitve bolj ali manj aktivno iščejo, je v padanju. To pomeni, da je glede na pretekla obdobja stanje boljše, vsekakor pa ni tako dobro kot je bilo to v obdobjih pred krizo. Glede na število uporabnikov lahko rečemo, da je Linkedin učinkovit. Razlike so glede na statistično bolj vzpodbudna obdobja še vedno velika. Kar pomeni, da je zaposlitev , na dobri poti proti normaliziranju razmer. Za Linkedin uporabnike je to dobra novica, v kolikor se bo trend nadaljeval lahko tudi veliko bolj optimistično računajo na večje možnosti ponudbe tistega, kar željo. Ali vsaj približka tistega kar želijo. Zavedati pa se morajo, številnih negativnih posledic, ki jih povzroča zaposlitev. To niso zgolj klasične negativne posledice, katere se tičejo kadrovskega področja oziroma področja trga dela. Vpliv ima tudi na človekovo zdravje, strokovnjaki predvsem opozarjajo na težje oblike stresa. Po njihovih izsledkih predvsem prva služba povzroča teže oblike stresa, ki se v drugih primerih zgodijo zaradi izrednih dogodkov v osebnem življenju. Premagovanje stresa je skoraj stoletna praksa, ki je prinesla že mnoge dobre rešitve. Na podlagi teh praks, nam lahko prva služba ne le prinese manj obremenitev, ampak smo tudi uspešnejši na kadrovskem področju. Linkedin to omogoča preko komunikacije. Vsi dobro vemo, da je človek najbolj sposoben takrat, ko vse njegove funkcije delujejo optimalno. Pri naporih povezanih z iskanjem zaposlitve in podobnimi napori je zelo pomembno, da se zavedamo težav kot je stres. Ta pojem izhaja iz psihičnega dela človekovih sposobnosti, strokovno pa sodi na področje psihologije in biologije. V primeru, da je iskanje zaposlitve pod stresom ali podobnimi obremenitvami, kandidat ne more uspešno kandidirati, kot bi sicer v normalnem stanju. Linkedin to preprečuje preko korespondence.

Linkedin omogoča iskanje zaposlitve brez stresa in drugih podobnih obremenitev.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.