Prevajalec je oseba, katere glavna dejavnost je prevajanje besedil različne dolžine v določeni oziroma ciljni jezik. Pri svojem delu mora biti izjemno natančen, ker se mora ohraniti pomen besedila iz izvirnika. Ločimo med več tipi prevajalcev, na primer strokovni prevajalec, književni prevajalec.

Strokovni prevajalec pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja strokovno literaturi, leksikone, dvojezične slovarje z najrazličnejših področij, na primer tehnike, medicine, prava. Književni prevajalec se od strokovnega zelo razlikuje. Cilj knjižnega prevajanja je lepota, približevanje notranjemu čutu pisatelja izvirnega dela ter podobno, medtem ko je bistvo strokovnega prevajanja v prevodu ohraniti pomen besedila iz izvirnika.

Ključne karakteristike dobrega prevajalca

Področja dela prevajalcev

Prevajalec lahko deluje na številnih delovnih področjih. Prevajalci so potrebni in zaželeni zlasti v politiki, državni upravi, znanosti, tehniki, medicini, gospodarstvu, literaturi in ne nazadnje tudi v umetnosti.

Pri svojem delu prevajalec uporablja računalnik, tiskalnik, elektronsko pošto, internet, najrazličnejše jezikovne priročnike, leksikone, strokovno literaturo, ne nazadnje tudi terminološke, informacijske in prevajalske baze. Njegov izdelek je torej pisni prevod v materni ali pa v tuji jezik, lahko tudi sodno overovljen prevod ali pa tolmačenje.

Psihofizične sposobnosti prevajalca

Vsak dober prevajalec mora imeti dobre psihofizične sposobnosti. Le tako lahko uspešno zaključi posamezne projekte prevajanja. Lahko rečemo, da je strokovno prevajanje izjemno zahtevno intelektualno delo. Prav tako pa morajo prevajalci imeti tudi izjemne sposobnosti jezikovnega izražanja, sposobnosti logično analitičnega razmišljanja, sposobnost pomnjenja.

Prevajalci morajo biti na sploh komunikativne osebe, ki se nenehno izpolnjujejo v znanju. Pri delu s strankami in tolmačenju pa morajo dobro poskrbeti tudi za osebno urejenost. Svoje delo sicer večji del opravljajo v zaprtem prostoru. Pogosto deluje sam, redkeje v skupini.

Tolmači pa svoje delo opravljajo v javnih prostorih ter v stalnem stiku s strankami. Medtem ko je delo zaposlenih prevajalcev praviloma pogosteje vezano na delovni čas, je delo samostojnih prevajalcev odvisno od rokov oddaj.

Najpogostejši zdravstveni zapleti prevajalca

Tudi prevajalec se lahko sooči z nekaterimi težavami z zdravjem, ki so posledica njegovega dela. Največja nevarnost je zagotovo pretežno sedeče delo. To lahko pomeni okvaro hrbtenice. Kljub temu pa to lahko zelo učinkovito prepreči s primerno izbiro pisalnega stola ter mize. Obenem pa je pomembno tudi to, da si prevajalec med daljšim sedenjem vzame krajši odmor za učinkovito raztezanje.