Zavarovalnice ponujajo različna nezgodno zavarovanje, ki se vežejo na različne dejavnosti. Če se aktivno ukvarjate s kakšnim športom, potem je preudarno, če sklenete posebno nezgodno zavarovanje, ki vas lahko zaščiti pred nezgodami, ki so za ta šport značilne. Čeprav si mnogi športniki sploh ne predstavljajo, da se jim lahko med športno aktivnostjo kaj pripeti, pa je takšen pogled na stvar precej naiven. Ljudje ne moremo imeti pod nadzorom vse faktorjev, s katerimi se srečujemo. Spolzka tla, nepričakovan odsek na gozdni kolesarski stezi, nevidna stopnica na pešpoti itn. so le nekateri primeri, kjer se lahko nepričakovano zgodi nezgoda. Nezgodno zavarovanje pa je mogoče skleniti tudi za kakšen drugi poseben dogodek: potovanje, delo, rekreacija, prireditev itn.

Nezgodno zavarovanje vam lahko zagotovi tudi dnevno nadomestilo zaradi nezgode. Vendar pa bodite pozorni pri tem, kakšni so pogoji. Koliko dni lahko imate odobreno dnevno nadomestilo, je odvisno od pogodbe, ki ste jo podpisali. V nezgodno zavarovanje je lahko vključeno tudi bolnišnično nadomestilo, ki za vsako preživeto noč v bolnišnici zaradi nezgode, zagotovi določeno denarno vsoto. Tu je potrebno še enkrat poudariti, da nezgodno zavarovanje krije bolnišnično nadomestilo samo v primeru, da je hospitalizacija potrebna zaradi nezgode in ne zaradi drugih okoliščin. V nezgodno zavarovanje lahko vključite tudi povračilo stroškov, ki bi jih za zdravljenje morali plačati sami in jih ne bi krilo zdravstveno zavarovanje.

Nezgodno zavarovanje nam lahko precej pomaga pri obvladovanju socialnega tveganja, ki lahko nastane v primeru hujših nezgod. V primeru trajne invalidnosti je zavarovalni znesek običajno dovolj visok, da vsaj v prvem obdobju lahko pomaga pri premagovanju finančnih težav, ki takrat nastanejo. V primeru, da se zgodi najhujše, to je smrt, pa nezgodno zavarovanje zavarovalno vsoto izplača upravičencu, ki je običajno družinski član ali pa oseba, ki je bila zavarovancu zelo blizu. Tako je socialna varnost odvisnih oseb lahko precej bolj gotova.

http://www.vzajemna.si/