Kaj je kvalitetni prevod? Na to vprašanje ni mogoče odgovoriti na preprost način, saj je odgovor odvisen predvsem od tega, za kakšno vrsto originalnega besedila sploh pri prevodu gre. Kakovost prevoda je odvisna od tega, ali prevajalec prevaja poljudno, strokovno ali literarno besedilo. O tem, kaj je kvalitetni prevod, kar se tiče poljudnih besedil, je spet veliko deljenih mnenj. Prva pomembna predpostavka, ki ji mora prevod ustreči, je, da prevajalcu uspe prenesti izvorno misel avtorja v drugi jezik, pri čemer se pomen ne spremeni. Torej o tem, kaj je kvalitetni prevod, lahko odloča zvestoba avtorjevi izvorni misli. Upoštevati je potrebno, da vsak prevod predstavlja določen poseg v izvorno besedilo, ki se mu je zelo težko izogniti. Popoln prenos pomena je idealni cilj, ki ga je v praksi težko doseči. Kaj je kvaliteten prevod, ne določa le zvestoba avtorjevi misli, ampak tudi to, da je prevod besedila berljiv. Mnogi prevajalci skušajo ohraniti visoko zvestobo avtorju in njegovi izvorni misli na račun berljivosti prevoda. Pri tem se zanašajo na tako imenovano dobesedno prevajanje. Pri tem ne upoštevajo posebnosti določenih pomenov, ki jih ustvarjajo besedne zveze v originalnem besedilu, razne estetske figure in drugi jezikovni elementi. Takšno besedilo zveni, kot da bi ga prevedel robot, zelo nerodno ga je brati in zveni popolnoma tuje. Kaj je kvalitetni prevod v tem okviru? Zagotovo to ni besedilo, ki je neberljivo.

Iskati je potrebno določen kompromis. Kaj je kvalitetni prevod ne bo določala le zvestoba izvornemu besedilu, avtorju in njegovi originalni misli, ampak zmes tega in berljivosti v jeziku prevoda. Zato je odgovor na vprašanj, kaj je kvalitetni prevod, potrebno iskati na presečišču teh dveh vidikov. Včasih se je potrebno odpovedati temu, da določen pomenski segment stoji na izvornem mestu, zato ga postavimo drugam. S tem se še vedno ohrani pomen, le da so pomenska mesta zamenjana v prid večji berljivosti.