Izračun zavarovanja je pomembna prvina zavarovalništva.

Premoženjske koristi, ki izvirajo iz zavarovalne pogodbe označuje izračun zavarovanja. Izračun zavarovanja mora biti pošten in hiter. Pošten je izračun zavarovanja, ko dosledno izpolnjuje v zavarovalni pogodbi navedena določila. Dosledno izpolnjevanje obveznosti je pomembno za obe strani. Izračun zavarovanja tako ne sme ogroziti delovanja zavarovalnice kot zavarovanca. Zavarovalnica lahko preko slabega imena izgubi sedanje in morebitne bodoče zavarovance. Izračun zavarovanja mora biti zato sestavljen enakopravno za obe stranki. Zavarovanec mora biti v celoti prepričan v poštenost sklenjene pogodbe. Izračun zavarovanja temelji na poznavanju vseh preteklih dogodkov, ter na podlagi trenda dogodkov predvidene prihodnosti. Zavarovalnica z dolgo tradicijo je v tem primeru v boljšem položaju kot zavarovalnice z manjšo tradicijo. V dolgoletnem času obstoja si zavarovalnica preko statistike ustvari dobro podobo bodočih dogodkov, na podlagi dogodkov iz preteklosti. Poleg same statistke so zelo koristne izkušnje, saj zavarovalnica oziroma njeni zaposleni, kateri poslujejo s strankami dobijo dober občutek o prihodnosti. Vsak dolgotrajno ponavljajoč se dogodek ima skozi čas oblikovan trend. Za trend je značilno, da na podlagi dogodkov iz preteklosti, prepoznava možnost dogodkov v prihodnosti. Vrednosti nekega dogodka so toliko bolj verjetne, kolikor je dogodek v preteklosti enakomerno ponavljajoč. Ponavljajoč enakomerno v preteklosti pomeni, da se določeni dogodki ponavljajo tako časovno, kot vrednostno v določenih intervalih oziroma razdobjih. Za vsako zavarovalnico je statistika zelo pomembna, saj z njo lahko ocenjuje ne le dogodke, katere se ponavljajo skozi daljše časovno obdobje, ampak tudi nove dogodke. Osnove so lahko enake ali podobne, posebej pa so pomembne za zavarovalnico, katera vstopa na nov neznani trg ali pa uvaja nov zavarovalniški produkt. Neznan trg lahko zavarovalnica z izkušnjami ocenjuje na podlagi sorodnih trgov za katere vodi statistiko. Enako velja za nove zavarovalniške produkte, katerih značilnosti v prihodnosti ocenjuje na podlagi sorodnih ali podobnih zavarovalniških produktov iz preteklosti.

Izračun zavarovanja je pomembna sestavina vsakega zavarovalniškega posla.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.