Izračun zavarovanja ocenjuje trg in konkurenco

Izračun zavarovanja ocenjuje zavarovalniški trg in tudi konkurenco drugih zavarovalnic.

Zavarovalniški trgi so za vsako zavarovalnico izziv in priložnost . Izračun zavarovanja je različen od zavarovalniškega trga do zavarovalniškega trga predvsem zaradi razlik med vsemi značilnostmi in dejavniki, ki na določenem trgu ali trgih nastopajo. Zavarovalniški trgi se razlikujejo po zavarovalnicah, nevarnostih, davkih in prispevkih, navadah in mnogih drugih značilnosti. Zelo pomembno za izračun zavarovanja in zavarovalnico je tudi konkurenca zavarovalnic na določenem zavarovalniškem trgu. Večja konkurenca zavarovalnic zahteva od zavarovalnice večje prilagoditve, manjša konkurenca zavarovalnic pomeni, da lahko zavarovalnice prilagoditve vnovči na drugačen način. Izračun zavarovanja se zato od zavarovalniškega trga do zavarovalniškega trga razlikuje. Za zavarovalnico so posebej težavni zavarovalniški trgi, kjer še ni bila prisotna in nanj vstopa na novo. Posebej težavni so zavarovalniški trgi, kjer še ni bila prisotna in nanj vstopa na novo. Težave predstavljajo predvsem ocene in ovrednotenje zavarovalniškega trga. Na podlagi ocen in ovrednotenja zavarovalniškega trga lahko zavarovalnica oblikuje izračun zavarovanja, posledično pa se tudi nameni dosegati zastavljen cilj. Pri ocenjevanju in ovrednotenj zavarovalniškega trga se lahko opre na svoje statistike, na javno dostopne baze podatkov, informacije javnega značaja in podobno. Svoje statistike lahko zavarovalnica upošteva v primeru ko so primerljivi in kot taki lahko dajo dobro oceno ali ko nima druge izbire. Druge izbire običajno zavarovalnica nima takrat, ko na noben drug način ali iz nobenega drugega vira na more opraviti oceno in ovrednotenje zavarovalniškega trga. Izračun zavarovanja lahko upošteva baze podatkov, ki so na voljo na določenem zavarovalniškem trgu. Baze podatkov so lahko brez plačne ali plačljive. Omogočajo vpogled v dogodke z zavarovalniškega trga, ki so zanimive za zavarovalnico. Na podlagi njih lahko opravi oceno in ovrednotenje, lahko opravi izračun zavarovanja. Enako velja za javno dostopne vire informacije o zavarovalniškem trgu.

Izračun zavarovanja zavarovalnici omogoča doseganje vseh zastavljenih ciljev zavarovalniške dejavnosti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja