Izračun zavarovanja je modro opraviti pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe

Izračun zavarovanja je dobro opraviti predno se podpiše zavarovalna polica izbranega zavarovanja. S podpisom zavarovalne pogodbe se med drugim smatra, da nam je čisto vse jasno in se z vsebino strinjamo. Danes imamo na voljo izračun zavarovanja v več oblikah. Klasični izračun smo poznali že v preteklosti. Potencialni zavarovanec je vzpostavil kontakt z zavarovalnico ali agentom ter zahteval izračun zavarovanja.

Spletni informativni izračun

Spletni informativni izračun je sodobna oblika izračuna zavarovanja. Zanj se odloča vse več ljudi, kar je posledica množične uporabe spleta v vsakdanjiku. V Sloveniji ima okrog osemdeset odstotkov gospodinjstev dostop do interneta, v povprečju pa skoraj osemdeset odstotkov oseb uporablja redno računalnik. Informativni izračun zavarovanja lahko štejemo med iskanje informacij, takšen način uporabe interneta je v Sloveniji najpogostejši. Za informativni izračun zavarovanja prek spleta potrebujemo ustrezno napravo ter dostop do spleta. Spletna stran zavarovalnice ponuja različne možnosti za informativni izračun zavarovanja. Najenostavnejši je poseben kalkulator, ki s preko vnesenih podatkov omogoča izvesti informativni izračun zavarovanja. Uporabnik mora izbrati ustrezno zavarovanje, vnesti zahtevane podatke ter aktivirati kalkulator. Informativni izračun zavarovanja se opravi v trenutku, rezultat pa je potrebno upoštevati skupaj z morebitnimi pripombami. Te lahko navajajo posebnosti, zaradi katerih je rezultat izračuna spremenjen ali drugačne. Primer spremenjenega rezultata je lahko popust ali kakšen drugi dejavnik. V primeru, da informativni izračun zavarovanja ni dovolj jasen, se uporabnik lahko odloči za postavitev vprašanja preko spleta. Za takšna vprašanja obstaja poseben obrazec v katerega je potrebno vnesti osebne podatke, elektronski naslov in sporočilo. Po izpolnitvi obrazca je potrebno aktivirati pošiljanje vprašanja. Obstaja tudi možnost individualne oblike. V tem primeru poiščemo spletni naslov zavarovalnice ter preko elektorske pošte pošljemo vprašanje. Pri oblikovanju vprašanja je potrebno navesti čim več informacij, na podlagi katerih bo predstavnik zavarovalnice lahko oblikoval informativni izračun zavarovanja oziroma drug ustrezen odgovor. Kot zadnja možnost za informativni izračun zavarovanja ostaja telefonski pogovor, številko lahko najdemo na spletni strani. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje nudi številne ugodnosti.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je priložnost za znižanje stroškov zdravljenja in zdravstvenih pripomočkov ali kakovostnejše zdravljenje. Znižanje stroškov ponuja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, večji obseg pravic ali višji standard zdravstvenih storitev pa dodatno ali nadstandardno zavarovanje. Obe obliki sestavljata prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Izračun zavarovanja pomaga pri iskanju ponudbe.

Popolna zdravstvena oskrba

Popolna zdravstvena oskrba pomeni sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje ter prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje imajo po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sklenjene ves osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in slovenskim državljanstvom. Poleg tega pa imajo obvezno zdravstveno zavarovanje sklenjeno vsi, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Za prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa se prostovoljno odloči zavarovanec sam. Izbrano prostovoljno zdravstveno zavarovanje nudi več komercialnih zavarovalnic v Republiki Sloveniji. Pri izbrani komercialni zavarovalnici se zavarovanec lahko odloči za eno ali obe obliki. Zavarovanec ima torej na izbiro dopolnilno ali dodatno oziroma nadstandardno zdravstveno zavarovanje pri izbrani komercialni zavarovalnici. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil zdravstvenih storitev na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V okvir pravic zavarovanca sodijo tudi storitve nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču. Nadalje dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil za vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste. Takšno prostovoljno zdravstveno zavarovanje krije tudi stroške ne nujnih reševalnih prevozov, zdravstvenih pripomočkov, ortopedskih, slušnih, očesnih, ortodontskih in drugih tehničnih pripomočkov. Pri zobni protetiki, očesnih pripomočkih, ne nujnih reševalnih prevozih in zdravilih z vmesne liste je delež doplačil devetdeset odstotkov. Pri storitvah bolnišnične dejavnosti je doplačilo med dvajset in trideset odstotkov. Za storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, pa je potrebno doplačati dvajset odstotkov. Dodatno ali nadstandardno zdravstveno zavarovanje, pa je prostovoljno zdravstveno zavarovanje namenjeno pridobivanju večjega obsega pravic ter višjega standarda storitev. Praktično to pomeni, da se bolniku bistveno skrajša siceršnja čakalna doba. Takšno prostovoljno zdravstveno zavarovanje omogoča, da se čakalna doba skrajša za nekaj mesecev.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja