Izračun zavarovanja je znesek, ki ga zaščita pred nevarnostmi predstavlja. Zavarovanec zavarovalnici znesek zavarovalne vsote plača zavarovalnici.

V osnovi izračun zavarovanja temelji na sorazmernosti rizika. Sorazmernost rizika pomeni razmerje med vplačano vrednostjo in verjetnostjo nevarnosti, za katero se zavarovanec zavaruje. Preprosto povedano pomeni večji riziko večjo verjetnost nevarnosti, nižji riziko pa nižjo verjetnost nevarnosti. Verjetnost potresa je večja na potresno aktivnih območjih, zato je na tem območju riziko večji.

Izračun zavarovanja verjetnost upošteva na podlagi statističnih podatkov in drugih informacij, ki zavarovalnici omogoča ugotavljanje verjetnosti dogodka, ki pomeni za zavarovanca potencialno nevarnost in nastanek škode. Statistični podatki se nanašajo na vrsto dogodkov, vrednosti in druge statistične značilnosti predmeta zavarovanja iz minulih obdobji. S pomočjo teh statističnih podatkov iz minulih obdobji zavarovalnica lahko oceni dogodke, vrednosti in druge statistične značilnosti v prihodnosti oziroma za obdobje zavarovanja. Statistični podatki se ocenjujejo na podlagi trenda, ki glede na pretekla obdobja pomeni osnovo za ocenitev statistični vrednosti v prihodnosti.

Zavarovalnica izračun zavarovanja oblikuje tudi na osnovi trga. Izračun zavarovanja upošteva tudi konkurenco na trgu. Ocena bo v tem primeru temeljila tudi na podlagi značilnosti delovanja konkurence na določenem trgu. Izračun zavarovanja mora upoštevati kako uspešen je konkurent ter kakšne cilje sledi zavarovalnica. Močnemu konkurentu, ki je uveljavljen na trgu je lahko zavarovalnica konkurenčna na več načinov. Lahko ponudi boljše zavarovalne pogoje, ki so za potencialne zavarovance zanimivi. Potencialnim kupcem so zanimive predvsem lastnosti kot so dobre informacije strankam, kvalitetno in hitro reševanje sporov, hitro in pozorno obravnavanje pritožb ter vse podobne lastnosti. Potencialni zavarovanci bodo v primeru hitrejšega reševanja sporov in pritožb z zanimanjem obiskale poslovalnico ter se vsaj pozanimale o ostalih lastnostih. Na več jezičnih področjih je pomembno tudi znanje več jezikov. Pomenijo konkurenčno prednost posebnega pomena, saj v primeru neznanja ustreznih tujih jezikov komunikacija sploh ni mogoča. Izračun zavarovanja mora biti razumno in modro opravljen, zato ga opravite na spletu in takoj izvejte, kaj in kako. Najdete ga tukaj

Join the Conversation

2 Comments

  1. What a charming post. Hope little one is better now, and so glad you happened upon an equally enchanting website in Funky Lunch. All best wishes, Matt

  2. Fabulous ladies!!!! I wish these ladies could come down to FL and show the golden gals here that just even at "a certain age" you can still be glamourous! Matter of fact, I wish they would teach the young girls a thing or two.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.