Izračun zavarovanja se vrši glede na sklenjene določbe zavarovalne pogodbe .

Vsaka zavarovalna pogodba ima navedene vse potrebne elemente, ki omogočajo izračun zavarovanja. Za zavarovanca ni pomembna le vsota, ki jo prejme ob nastali škodi na podlagi zavarovalne pogodbe. Hitrost izplačila je pomembna lastnost, ki jo mora izračun zavarovanja vsebovati za tako zavarovanca kot zavarovalnico. Izračun zavarovanja mora z vidika zavarovalnice predvidevati, da se bo zavarovanec v primeru prepozne izpolnitve zavarovalniških obveznosti iz pogodbe, po vsej verjetnosti odločil za konkurenčno zavarovalnico na zavarovalniškem trug. Izračun zavarovanja, ki ga zavarovanec prejme mora poleg hitrosti biti tudi pošten in korekten, v smislu dobrih poslovnih običajev in navad. Vsak izračun zavarovanja ne sme oškodovati nobene od strani podpisni zavarovalne pogodbe. Škoda lahko nastane v obeh primerih, zato mora biti izračun zavarovanja skrbno pripravljen. Pogoji in določila zavarovalne pogodbe, ki se oblikujejo ob ustvarjanju zavarovalnega produkta morajo temeljiti na dobrem predvidevanju vseh sodelujočih faktorjev. Zavarovalnica si pri tem v veliki meri pomaga s statistiko. Problem za zavarovalnico so novi zavarovalni produkti, novi trgi in vse, kar statistika ne more dobro in kvalitetno oceniti. Statistika, ki jo zavarovalnica vodi za svoje potrebe obsega vse pomembne podatke, ki so koristni za poslovanje zavarovalnice. Na podlagi statistike je moč sklepati, ocenjevati in predvidevati vrednosti in dogodke v prihodnosti. Število določeni škod, število točno določene vrste nesreč, število zavarovancev in podobni statistični podatki, ki jih zavarovalnica beleži za svoje potrebe sicer nihajo iz leta v leto. Vendar na podlagi statističnih izračunov in podatkov o škodah, nesrečah, zavarovancih iz preteklosti, zavarovalnica na podlagi trenda oceni število škod, nesreč, zavarovancev v prihodnosti. Pomembnost dobri ocen je v poštenem odnosu do zavarovalnice in zavarovancev. Pretirane in neresnične ocene lahko povzročijo nepopravljivo škod tako zavarovalnici kot zavarovancem.

Izračun zavarovanja mora imeti trdne temelje na osnovi realno pričakovanih vrednosti in dogodkov v prihodnosti.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.