Inštrukcije angleščine v Horizontu

Inštrukcije angleščine v HorizontuAngleščina je zagotovo tisti tuji jezik, ki sicer prevladuje po celem svetu. Preprosto je znanje angleščine v današnjem času že obvezno, z angleškim jezikom pa se srečujemo vsakodnevno prav vsi. Angleščina je namreč obvezni predmet v šoli, lahko se jo učijo že v vrtcu, spremlja ljudi na delovnem mestu ali pa preprosto v prostem času prek različnih medijev. Če ne drugače, nas obdajajo angleški govor in napisi na televiziji ter pesmi na radiu. Gre za zahodnogermanski jezik, ki izvira iz Anglije. Na preprost način bi lahko rekli celo, da poznamo več vrst angleščin (britanska, avstralska, ameriška in podobno).

Vsekakor pa se učenci, dijaki in študentje ter tudi nekateri odrasli pogosto srečujejo s težavami na področju učenja angleškega jezika. Inštrukcije so za take ljudi pravilna rešitev. Podjetje Horizont je center za inštrukcije, ki se ukvarja tudi s profesionalnimi in strokovnimi inštrukcijami angleščine. Poleg tega Horizont pripravlja tudi različne priprave za vse vrste izpitov in sicer za dijake, učence in odrasle, kateri se izobražujejo po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ter seveda tudi redne in izredne ptudente. Inštrukcije angleščine so namenjene vsem, ki se želijo pripraviti na tekoča preverjanja znanja ali pa popraviti oziroma izboljšati oceno ter usvojiti in utrditi učno snov angleščine.

Če boste obiskali spletno stran podjetja Horizont, si boste lahko pod kategorijo inštrukcij ogledali vsebino učnega načrta angleščine ter se tako seznanili s tem, kakšne so vsebine inštrukcij angleščine. Na istem mestu pa boste lahko tudi naročili inštrukcije angleščine, potrebno bo izpolniti le krajši spletni obrazec. Na dnu spletne strani pa si lahko ogledate tudi cenik inštrukcij angleščine v podjetju Horizont.