Honorarno delo je v Sloveniji zelo priljubljena oblika zaposlitve, po nekaterih podatkih si na takšen način denar služi že vsak peti. Ob naraščajoči brezposelnosti je velikokrat edina oblika dela, ki ga lahko brezposelni sploh dobi. Pa pri tem sploh ne gre, da ljudje niso sposobni, ne znajo ali ne morejo delati, še manj, da nimajo potrebne izobrazbe. Največja težava je namreč v tem, da je honorarno delo za delodajalce dobra možnost, kako ustvariti čim manjše stroške. Ko delodajalec nima potrebe po redni zaposlitvi, se tako velikokrat odloči in delovno mesto odda začasnemu, honorarnemu delavcu. Po mnenju nekaterih strokovnjakov, je tako honorarno delo, ko le to nadomešča redno zaposlitev nekakšna prikrita oblika brezposelnosti. Velikokrat namreč ni stvar proste izbire določenega posameznika, ampak edina možna oblika zaposlitve, ki jo sploh lahko dobi. V primerjavi z redno zaposlenimi, so tako imenovani »honorarci« na slabšem.

Honorarno delo je oblika dela, kjer si morajo zaposleni vse socialne prispevke plačati iz lastnega žepa, prav tako ni ne dopusta, bolniškega nadomestila, regres pa so le sanje. A, ker je honorarno delo za marsikoga edina možna oblika zaposlitve, je pomembno, da ga tudi vzamete kot edino možnost, se tej možnosti v celoti prilagodite in takšno delo na najboljši možni način tudi izkoristite. S takšnim delom se lahko namreč preživlja vsakdo, tisti z nižjo ali z visoko izobrazbo, upokojenci in študentje. Tisti, ki honorarno služijo še poleg redne službe, so navadno ljudje z višjo izobrazbo, velikokrat so to novinarji, prevajalci, lektorji, delavci v javni upravi in akademiki. Honorarno delo je ena izmed najbolj fleksibilnih oblik zaposlitve in ima tudi nekaj prednosti v primerjavi z redno zaposlitvijo. Pomembna prednost je, da si lahko vsakdo, ki se odloči za honorarno delo, svoj delovni dan organizira po svoje oziroma ga prilagaja pravemu trenutku in trenutnim okoliščinam.

Več informacij