Gospodinjski aparati so elektromehanske naprave , ki opravljajo razne gospodinjske funkcije.

Naloge v gospodinjstvu so različne. V bistvu pa omogočajo kakovostno življenje človeka, preko zadovoljevanja potreb po hrani, čistoči, urejenosti, informiranosti in številnih drugih potreb. Za to izvajanje teh nalog morajo biti gospodinjski aparati kot prvo varni za uporabo. Kako nevarni so lahko, izvemo preko informacij iz začetkov njihove uporabe. Električna energija je bila pred več kot stoletjem praktično novost. Stanovanjski objekti v povprečju niso bili niti približno tako razsvetljeni kot danes, gospodinjski aparati so bilo glede na današnje dni redkost. Poraba električne energije je bila najprej namenjena razsvetljevanju, kasneje pa so se skladno z ponudbo in povpraševanjem v začel njihovo število stanovanjskih objektih večati. Z vidika varnosti so bili gospodinjski aparati so bil pomanjkljivi zaradi neznanja in ne vedenja. Elektrika oziroma električna energija je bila novost. Napeljava do porabnikov je bila za današnje razmere primitivna, predvsem pa nevarna. Ker niso poznali nekaterih osnov električne energije, so temu primerno uporabljali neprimerne materiale za električne vode, pomanjkljiva je bila izvedba napeljava, nihče takrat ni razmišljal o obremenitvah in podobno. Postopoma so preko številnih nesreč gospodinjski aparati ter tudi uporaba, dobava in vse druge lastnosti električne energije postali varni prek zahtevanih minimalnih standardov. Danes so tako nesreče bistveno manj pogoste, kot so bile nekoč. Ukvarjamo pa se z nekaterimi drugimi težavami. Ena takih težav je poraba električne energije, nadalje pa so dileme tudi v vedno novih lastnostih oziroma njihovi upravičenosti napram starih, novih načinih uporabe ter številnih novostih. Pri porabil električne energije želimo, da je ta čim manjša ob čim večjih učinkih. Nove lastnosti so posledica zahtev uporabnikov ter možnosti razvoja. Z vidika uporabnosti, učinkovitosti, smiselnosti in drugih lastnosti so novosti zelo različne. Nekateri novi gospodinjski aparati so že takoj na začetku revolucionarni in prinašajo pomembne spremembe, drugi pa predstavljajo evolucijski korak naprej.

Gospodinjski aparati so v stoletju spremenili podobo gospodinjstva.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.