Tistim, ki iščejo zaposlitev, lahko na številne načine pomaga zavod za zaposlovanje. V Sloveniji je to uradni organ, ki skrbi za nemoteno delovanje na trgu delovne sile. To pomeni, da se zavod za zaposlovanje aktivno vključuje v trg dela, s tem da povečuje zaposljivost iskalcev zaposlitve. Zelo pomembna informacija, ki je povezana s tem, je, da zavod za zaposlovanje izvaja številne tečaje, prek katerih iskalci zaposlitve lahko pridobijo nove veščine, ki jim nato pomagajo pri iskanju zaposlitve. Poleg tega pa poskrbi tudi za tiste, ki so že dolgo časa brezposelni zaradi strukturnih sprememb, v katerih se je znašel trg delovne sile, in sicer na takšen način, da omogoči prekvalifikacijo.

Zavod za zaposlovanje skrbi tudi za pomembne evidence, ki kažejo na stanje trga delovne sile. Najpomembnejša je evidenca brezposelnih oseb. V njo se lahko prijavite tako, da se zglasite na zavodu ali pa to opravite prek elektronske prijavnice. Vendar pa morate zadostiti tudi nekaterim pogojem za to, da se lahko v to evidenco vpišete. Seveda ne smete biti v delovnem razmerju, niti ne smete biti samozaposleni. Poleg tega ne smete biti poslovodna oseba in ne smete imeti statusa dijaka, vajenca ali študenta oz. status udeleženca izobraževanja odraslih, če ste mlajši od 26 let.

Poleg te evidence ureja zavod za zaposlovanje tudi evidenco iskalcev zaposlitve. To seveda ni ista evidenca, saj se vanjo lahko vpišejo tudi zaposleni, samozaposleni, upokojeni, študenti in dijaki ter vsi, ki so na kakršenkoli način delovno neaktivni. Tipičen primer zaposlenega, ki se vpiše v listo iskalcev zaposlitve, bi bil nekdo, ki ni zadovoljen s trenutno zaposlitvijo, ali pa nekdo, ki pričakuje, da bo dobil odpoved, ker gre podjetju finančno izjemno slabo. Poleg teh evidenc zavod za zaposlovanje ureja tudi izplačila za primer brezposelnosti, pri čemer je vpis v evidenco brezposelnih oseb nujen, če oseba želi to pravico uveljaviti.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.