Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije zavarovancem razliko do polne vrednosti, stroški zdravljenja se s tem znižajo.

Sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki niso upravičeni do polnega kritja stroškov zdravljenja, zdravil in zdravstvenih pripomočkov. Polno kritje stroškov imajo po slovenskem Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotovljeno otroci in šolarji pri nekaterih boleznih in bolezenskih stanjih. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ureja zdravstveno zavarovanje. V osnovi se deli na obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa nadalje na dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter dodatno ali nadstandardno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je urejeno po vzoru Bismarckovega sistema zdravstvenega zavarovanja. Temeljno načelo Bismarckovega sistema zdravstvenega zavarovanja je solidarnost. Državljani s prihodki plačujejo prispevke neprofitni nosilki zdravstvenega zavarovanja.

Na principu solidarnosti so do zdravstvenega zavarovanja upravičene tudi osebe, ki nimajo dohodkov. V Sloveniji morajo obvezno zdravstveno zavarovanje plačevati osebe s stalnim bivališčem in slovenskim državljanstvom ter osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Osebe brez dohodkov so otroci, nezaposleni in študenti, ki so na osnovi solidarnosti upravičeni do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slovenski javni zavod je bil ustanovljen prvega marca leta tisoč devetsto dvaindevetdeset na podlag Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na območju Slovenije ima deset območnih enot in petinštirideset izpostav.

 • Območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje so v :
  Celju,
 • Kopru,
 • Kranju,
 • Krškem,
 • Ljubljani,
 • Mariboru,
 • Murski Soboti,
 • Novi Gorici,
 • Novem mestu ter
 • Ravnah na Koroškem

Izpostave pa so v večjih krajih in mestih območnih enot. Obe prostovoljni obliki zdravstvenega zavarovanja nista obvezni, zavarovanec se samostojno odloči za eno ali obe zavarovanji. V primeru dodatnega ali prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja se odloči za večji obseg pravic ali višji standard storitev. To praktično pomeni, da se čakalna doba za da določen zdravstven poseg bistveno skrajša, zniža ter ima številne podobne pravice. Osnovno zdravstveno zavarovanje krije večji del stroškov, vendar pogosto ne povsem v celoti. Doplačilo do polne vednosti morajo zavarovanci poravnati bodisi sami, lahko pa sklenejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje krije zdravstvene storitve, zdravila, zdravstvene pripomočke v točno določenem odstotku. Na seznam doplačil sodijo zdravstvene storitve, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V to skupino doplačil sodijo tudi storitve nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču. Zdravila na seznamu doplačil so vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste, predpisana na recept. Med pripomočke na seznamu doplačil sodijo slušni, ortopedski, očesni, ortodontski in drugi tehnični in zobno protetični nadomestki. Med doplačila sodijo tudi ne nujni reševalni prevozi in zdravstveni pripomočki. Delež, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje je od primera do primera različen. Storitve osnovne dejavnosti zahtevajo petino doplačila, storitve bolnišnične dejavnosti pa od dvajset do trideset odstotkov. Pri doplačili zahtevnejših operativnih posegov lahko gre za velik znesek plačila, čeprav znaša manjši del. Temu primerno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni pravo razbremenitev proračuna. V kakšni višini je odvisno od zavarovanca, njegove starosti, splošnega zdravstvenega stanja ter številnih drugih dejavnikov. Za osebe z aktivnim življenjskim slogom je dopolnilno zdravstveno zavarovanje več kot dobrodošla investicija. Ker so aktivni na raznih področjih se zavedajo pomena popolne in kakovostne zdravstvene oskrbe. V primeru poškodb rizične narave ne bodo igrali junake z lastnim prevozom do zdravnika oziroma zdravstvene pomoči, ampak bodo zahtevali reševalni prevoz. Zavedajo se, da je lasten prevoz povezan s tveganjem za lastno zdravje ali celo zdravje sopotnikov. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v takih primerih zagotavlja tudi popolno oskrbo že pred začetkom prevoza, lahko bi rekli zagotovi strokovno prvo pomoč. Podobno popolno oskrbo dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja pri oskrbi z zdravili, zdravstvenimi pripomočki ter na področju vseh ostalih pripadajočih pravic.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je dobra naložba v osebno zdravje.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja