Dodatno zavarovanja v perspektivi nekaterih doplačil

Dodatno zavarovanje zagotavlja zavarovancem to, da jim znotraj sistema javnega zdravstva nikoli ni potrebno plačevati za zdravstvene storitve. To je pomembna lastnost slovenskega zdravstvenega sistema. Pri nas poznamo tako obvezno kot dodatno zavarovanje, ki skupaj tvorita finančni steber zdravstvene varnosti. Naš sistem zdravstvenega zavarovanja omogoča, da državljani in drugi, ki so vanj vključeni, solidarno prispevamo v zdravstveno blagajno. Ker je zavarovancev veliko, to pomeni, da je majhna verjetnost, da vsi potrebujejo zdravstvene storitve v danem trenutku. Zaradi tega se lahko sistem finančno ohranja. Vendar pa je čedalje večji problem ta, da postaja samo zdravstvo čedalje bolj drago. Zato pa posledično postaja dodatno zavarovanje čedalje bolj pomembno. Vse več zdravstvenih storitev se financira iz fonda, ki ga napaja dodatno zavarovanje. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj je smiselno, da ima vsak sklenjeno tudi dodatno zavarovanje.

Večina zdravstvenih storitev ni v celoti finančno pokritih iz strani obveznega zavarovanja. Deleži pokritosti se razlikujejo med seboj in so vedno v naprej znani in določeni. Med storitve, ki jih v kar 90 odstotkih krije dodatno zavarovanje spadajo: zobna protetika, očesni pripomočki, reševalni prevozi, ki niso nujni in pa zdravila iz tako imenovane vmesne liste. Oseba, ki je prekinila dodatno zavarovanje, bo morala iz lastnih sredstev pokriti kar 90 odstotkov cene v navedenih primerih. Nekoliko manj bo morala doplačati v primeru osnovnih zdravstvenih storitev in sicer 15 odstotkov cene, pri bolniški oskrbi pa delež variira med 5 in 15 odstotki. Vendar čeprav se nekomu, ki je prekinil dodatno zavarovanje, 5 odstotkov ne zdi veliko, pa je potrebno omeniti, da je odvisno, na kakšen znesek se aplicira teh 5 odstotkov. Če npr. stane operacija 5.000 evrov, bo oseba v primeru 5 odstotnega doplačila morala doplačati 250 evrov iz lastnega žepa. Očitno je dodatno zavarovanje precej pomemben vidik, s katerim si lahko zagotovimo relativno poceni zdravstveno varnost.

Preverite