trgovanje v zrednostnimi papriji

Delnice, lastništvo podjetja

Delnice predstavljajo lastništvo podjetja v obsegu skladno z deležem.

Delniška družba ima svoje premoženje razdeljeno na delnice. Poznamo več različnih vrst delnic. Najbolj pogoste so navadne, poznamo pa tudi prednostne delnice. Navadne lastnikom zagotavljajo pravico do dobička, udeležbe pri upravljanju družbe in ustreznega premoženja ob morebitni likvidaciji ali stečaju družbe. Prednostne delnice prinašajo lastniku delnic nekatere dodatne pravice. Lastnik ima prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe, prednost pri izplačilu vnaprej določenih odstotkov od nominalne vrednosti delnic oziroma dobička ter razne druge pravice. Slednje so določene s statusom delniške družbe. Prednostne delnice se lahko izdajajo tudi brez glasovalne pravice, skladno z določenimi potrjenimi odločitvami na skupščini lastnikov prednostnih delnic. Nadalje so delnice lahko imenske ali prinosniške. Z delnicami se trguje na borzi. Za trgovanje mora vlagatelj pridobiti posrednika, preko katerega trguje z vrednostnimi papirji. Posrednika lahko pridobi preko raznih ponudnikov. Trgovanje poteka po točno določenih pravilih, kako je potekalo trgovane prikazujejo poročila in tečajnica. Na tečajnici so zapisani vsi pomembni podatki trgovanja določenega tržnega dne. Ti podatki so oznaka delnice, cena ob zaključku trgovanja, promet ter druge pomembne informacije. Kako uspešno je bilo trgovanje na določen trgovalni dan nam prikaže primerjava s trgovanjem v preteklosti. Možne so številne spremembe in razlike, ki sporočajo lastnosti tako delnic oziroma podjetja, kot tudi borze in gospodarstva v domačem okolju, lahko pa tudi širše v regiji ali globalno. Investitor se lahko pri trgovanju odloči za različne strategije. Te se ujemajo predvsem z njegovimi cilji. Predvsem so cilji naravnani na kratkoročno ali dolgoročno lastništvo. Kratkoročno lastništvo največkrat pomeni, da je cilj naložbeniku doseči ustrezen dobiček preko razlike med ceno ob nakupu in prodaji. Dolgoročno lastništvo je predvsem dolgoročna investicija. Ta lahko nadomešča druge oblike dolgoročnih investicij. Dolgoročna investicija v obliki delnic ima v primerjavi z drugimi nekatere prednosti.

Delnice so lahko dobra investicija za prihodnost vlagatelja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja