Oči varujemo in ščitimo

Oči zahtevajo zaščitna sredstva v primerih pretečih nevarnosti.

Preteče nevarnosti za oči so vsi vplivi iz okolice, ki lahko povzročijo okvaro ali zmanjšanje vida. Sposobnost vida je ena najpomembnejši človeških lastnosti in sposobnosti. Človeške lastnosti in sposobnosti omogočajo človeku, da kakovostno živi. Kakovostno življenje sestavljajo na eni strani sposobnosti, na drugi pa učinki teh sposobnosti. Sposobnosti človek različno izkorišča in razvija. oči pri tem pomembno prispevajo svoj delež. Opazovanje okolice ni le prenašanje slike, ampak pomeni tudi bistveno več. Oči omogočajo, da spoznavamo določene značilnosti okolja. Iz dneva v dan, iz leta v leto se stvari v okolici spreminjajo. Hkrati to pomen, da imajo spremembe določenih aktivnosti. Na podlagi tega nam oči pomagajo spoznavati nekatere zakonitosti, ki vladajo v okolju. Oči so zelo občutljive. Sposobnosti oči z leti pešajo. K pešanju
oči lahko pripevajo poglaviten delež nekatere dejavnosti. Te dejavnosti so nujno potrebne za doseganje določene kakovosti življenja. Hkrati pa se moramo zavedati, da je vid enkratna sposobnost. Zato je potrebno oči ščititi. Oči ščitimo na razne načine. Svetloba, ki prihaja iz okolice ima zelo različne lastnosti. To med drugi pomeni, da so lastnosti lahko bolj ali manj nevarne za oči. Nekatere svetlobe imajo lahko zelo negativen učinek, druge pa na oči praktično nimajo posebnega učinka. Danes imamo na voljo veliko število zaščitnih sredstev za oči. V prvi vrsti so to očala. Predvsem je potrebno oči ščititi takrat, ko je možnost negativnih vplivov velika. Nekatere aktivnosti so takšne, da spada zaščita oči med zahteve za varno delov. Pri nekaterih drugih je presoja odvisna od samega človeka. Ker je poškodb veliko, se lahko zavedamo, da sami nismo nič drugega kot potencialne žrtve. Zato je potrebno zavedanje negativnih posledic, ter temu primerno ravnanje. Zaščita je zelo enostavna in dostopna, zato odlašanj ne sme biti.

Oči so organ, ki pogojujejo kakovost človeškega življenja.

Sokovnik, nudi koristne snovi

Sokovnik nudi koristne snovi na sodoben ni enostaven način.

Danes sokovnik postavlja nova merila in pravila hitre in dobe prehrane. Za hitro prehrano vsi vemo, da je glede na hitrost priprave potrebno pričakovati tudi temu primerno kakovost. Sokovnik to pravilo postavlja na glavo. Hitra priprava hrane v tem primeru ni pogojena s slabšo kakovostjo. Sokovnik nam poleg tega nudi bistveno lažji izkoristek hranljivih snovi v izbranem hranilu. Dober sokovnik je lahko tako dober, kolikor dobra je naša izbira. Ker je konkurenca na področju, kjer sokovnik nastopa na trgu je temu primerno tudi vedno več izdelovalcev. Vsak si hoče izboriti čim boljši tržni delež. Sokovnik, ki ga nameravamo kupiti nam mora najprej ustrezati. Ustreznost je nabor lastnosti, ki si jih kupec želi imeti. Največkrat iščemo dober kompromis med ceno in kakovostjo. Poleg tega so v tem primeru pomembne tudi lastnosti po uporabi. Po uporabi je potrebno napravo dobro očistiti. Dobra čistoča nam omogoča uživanje koristnih snovi brez nekoristnih snovi, ki so posledica slabe čistoče in slabega vzdrževanja naprave. Med seboj se sokovniki zelo razlikujejo po lastnostih čiščenja. Nekateri sokovniki so za čiščenje enostavni, drugi so bolj zahtevnih za čiščenje. Velikokrat lastnost čiščenja ter vse podobne druge lastnosti na tak ali drugačen način spregledamo. Krivcev je več. Največkrat so reklame krive, da nam prikazujejo zgolj najboljše lastnosti. Manj boljše lastnosti se omenjajo bežno, največkrat pa se o njih modro molči. Zato je potrebno pri predstavitvah pogumno zastaviti vprašanje o čiščenju sokovnika. V primeru, da bo predstavnik ostal brez besed, bo kazal zadrgo ali kakšne podobne znake, se je najbolje zahvaliti za prikazano in zapustiti mesto predstavitve. Obratno, bo dober sokovnik, prikazan tudi s strani čiščenja. Tudi predstavnik proizvajalca se ne bo nikakor znašel v zadregi, ampak proces čiščenja prikazal v vseh pripadajočih najmanjših podrobnostih.

Sokovnik je vedno bolj pogost v naših kuhinjah.

http://www.bigbang.si/ozemalniki-citrusov/sana-sokovnik-omega-krom-557166

Boleče grlo ni prijetno

Boleče grlo nikakor ni prijetno .

Posledice, ki jih ima boleče grlo lahko preidejo v večje zdravstvene težave . Zato je potrebno boleče grlo jemati resno ter ukrepati ob prvih znakih. Boleče grlo nastane iz več razlogov. Zelo pogosto se boleče grlo zgodi ob prevelikih temperaturnih razlikah zraka ali tekočin. Boleče grlo nas v takih primerih lahko izuči enkrat za večne čase. Opazovati moramo, kdaj in v kakšnih pogojih boleče grlo nastane. Predvsem gre za preveliko temperaturno razliko zraka ali popite tekočine. Prevelika temperaturna razlika okolice v kateri bivamo je lahko en vzrok. Poznamo tudi primere, ko je dodatno povečan pretok zraka. Pri pijačah gre za podobne probleme. Posebej v poletnih mesecih, ko je vročina visoka, nam zelo prija hladna tekočina. Vendar lahko pri tem pretiravamo in povzročamo telesno bolečino. Vsi primeri, torej pretiravanje pri hladnem zraku ali hladni tekočini, so lahko zaznani razmeroma kmalu. Pri odpravljanju posledic se moramo predvsem zavedati vzrokov. Ohlajevanje temperature okolice je največkrat izvedeno tako, da nam je omogočano nastavljanje temperature ohlajenega zraka. Boleče grlo nam je znak, da smo pretiravali, ter da je bila nastavljena temperatura delovanja prenizka. Bolečega grla v prihodnosti največkrat ne bo, če bomo temperaturo delovanja hladilne naprave nastavili ustrezno više. Nekaterim ljudem koristni že temperatura ali dve večja vrednost. To pomeni, da bomo nastavili višjo temperaturo oz. manjšo moč delovanja hladilne naprave. Pri tekočinah je podobno. Opazovati moramo svoje reakcije na točno določeno temperaturo tekočine. Meritev temperature tekočine je načeloma težje izvesti v praksi, lahko pa si pri tem pomagamo z nekaterimi zunanjimi znaki. Zunanji znaki so hitro vidni, v primer, da je temperaturna razlika prevelika. Največkrat pa lahko to preprečimo že pred nastankom. V primeru, da sami pripravljamo pijačo, se zavedamo problema prevelike temperaturne razlike.

Takrat, ko nam drugi pripravijo pijačo, pa svojo željo preprosto sporočimo ter tako odpravimo boleče grlo .

http://fidimed.si/strokovni_clanki/grlo/

Slab spanec, otežuje počitek

Slab spanec nam otežuje počitek . Počitek je sestavni del človekovih dnevnih aktivnosti. Dnevne aktivnosti človeka so praviloma sestavljene iz treh enakovrednih delov. Počitku sledi največkrat delovna aktivnost. Po delovni aktivnosti nastopi čas za aktivnosti prostega časa. Delovne aktivnosti kot tudi aktivnosti prostega časa lahko vplivajo na slab spanec. Delovne aktivnosti lahko povzročajo slab spanec zaradi psihofizičnih motenj. So posledica raznih dejanj, ki imajo vpliv v prihodnosti. Tako lahko človek namesto spanja, razmišlja o raznih aktivnostih.

Spanec se ne pojavi vse, dokler utrujenost ne premaga aktivnost razmišljanja. Slab spanec se lahko zgodi tudi kot posledica prostočasnih aktivnosti. Prostočasne aktivnosti so zelo različne. Nekatere imajo večji vpliv na fizične, druge pa na psihične lastnosti in sposobnosti človeka. Vpliv na fizične lastnosti imajo rekreacija in druge podobne fizične aktivnosti. Slab spanec lahko povzroča prevelika obremenitev med izvajanjem fizične aktivnosti, poškodbe, ki so nastale med izvajanjem fizične aktivnosti in drugo. Dober spanec je v teh primerih večkrat prekinjen zaradi vzpostavitve normalnega stanja. Slab spanec lahko odpravimo na nekaj zelo preprostih načinov. Govorimo seveda o zdravem človeku, ki preko dneva ni prekomerno fizično ali psihično obremenjen, ter ne trpi za nobenimi poškodbami ali posledicami bolezni. Prehranjevanje je prvi koristen ukrep. Človeško delo med spanjem obnavlja sposobnosti opravljanja življenjsko pomembnih funkcij. Slab spanec obnavljanje sposobnosti v veliki meri otežuje.

Pri prehrani se moramo zavedati, da mora telo, po vsakem zaužitju, iz hrane izločiti koristne snovi, ter jih dostaviti porabnikom. V primer, da smo hrano zaužili pred spanjem, se bo ta proces izvajal med spanjem. Veliko boljše je, če se pred spanjem vsaj nekaj ur ne uživa ničesar, kar ima za posledico aktiven in intenziven proces prebave. Pozitivne učinke takšnega ravnanja bomo lahko spoznali v razmeroma kratkem času. Slab spanec je lahko posledica mnogih dnevnih aktivnosti, katere pa imamo v veliko primerih možnost spremeniti v značilnostih, katere prinašajo dober počitek.

več o tem

Izračun zavarovanja, presoja varnost

Izračun zavarovanja nam presoja varnost .

Vsak izračun zavarovanja je namenjen pravilni oceni verjetnosti nekega dogodka v prihodnosti ter možnost varovanja pred negativnimi posledicami tega dogodka. V prihodnosti se lahko zgodijo mnogi negativni dogodki. Izračun zavarovanja nastanek negativnih dogodkov v prihodnosti lahko oceni na podlagi dogodkov enake vrste, ki so se zgodili v preteklosti. Poleg tega mora izračun zavarovanja upošteva vse spremembe, ki so se zgodile v povezavi z dogodkom. Znanost, tehnologija in druga področja napredujejo v mnogih smereh. Napredujejo lahko v množičnosti, dostopnosti, varnosti in mnogih drugih lastnostih. Večja količina določene dobrine načeloma niža njeno ekonomsko vrednost. Izračun zavarovanja se takšni spremembi prilagodi. Enako velja za obratno smer. V primeru, da se količina določene dobrine niža, se veča njena ekonomska vrednost. Izračun zavarovanja upošteva tudi mnoge druge spremembe. Dobrine, ki jih ima človek, načeloma vedno želi zavarovati pred mnogimi morebitnimi posledicami nezgod. V človeškem življenju so nezgode stalnica. Večja kot je verjetnost nezgod, večja je človekova aktivnost varovanja pred nezgodami. K temu človek pristopa aktivno in profesionalno. Pri izboljševanju varnosti uporablja vse aktualne tehnologije, znanosti, orodja, skratka vse, kar bi lahko zmanjševalo ali celo izničilo možnosti nastanka določenih negativnih posledic. Izračun zavarovanja upošteva takšne spremembe. Da so določene vsakdanje stvari bolj varne ni težko ugotoviti. Njihova lastnost je tudi ta, da skozi čas njihova množičnost in dostopnost narašča. Novost na področju varnosti je na začetku svojega obstanka zahtevna za investicijo. S časoma ter vedno večjim številom enakih primerkov, njena vrednost pada. Hkrati pa se z množičnostjo veča tudi varnost, kar na drugi strani pomeni manj možnosti za nastanek določenih nezgod in negativnih posledic teh nezgod. V nekaterih primerih je tudi zavarovalnica zainteresirana za zmanjševanje posledic teh nezgod.

Izračun zavarovanja mora ugotovitve in dejstva iz preteklosti prenesti v sodobne čase, ter jih temu primerno tudi prilagoditi v večjem ali manjšem obsegu sprememb.