Preračun bruto v neto ni zahteven

Bruto neto znesek je razmeroma preprost matematičen izračun. Bruto neto preračun nam lahko olajša tudi računalniška tehnologija.

Preračun bruto in neto plače

Matematični ali spletni izračun

Natančen izračun bruto neto je nekoliko zahteven, saj moramo upoštevati način podajanja vrednosti. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za socialno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko zavarovanje in akontacija dohodnine so procentualne narave. Ker podatki niso fiksne narave, povsem točno njihove vrednosti ne moremo vedeti. Plača je v osnovi sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. S kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi je lahko dogovorjeno tudi plačilo za poslovno uspešnost. Delovna uspešnost se določi glede na kvaliteto, gospodarnost in obseg opravljenega dela. Za posebne pogoje dela obstajajo tudi dodatki, kot so dodatki za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo ali dela proste dneve in podobno. Delavec je upravičen tudi do dodatkov iz naslova posebnih obremenitev. Za bruto neto izračun obstaja tako formula, kot omenjeni spletni kalkulator. Od bruto zneska odšteti prispevki od bruto plače in akontacija dohodnine je formula za neto plačo, ki jo dobi delavec. Če bruto plači dodamo prispevek delodajalca, prevoz in prehrano dobimo strošek delodajalca. Kalkulatorji za bruto neto preračun so razmeroma enostavni za uporabo, obvlada jih že praktično vsak uporabnik računalnika. V bruto neto kalkulator je potrebno zgolj vnesti ustrezne podatke ter aktivirati izračun. Kalkulatorji se med seboj razlikujejo predvsem v podrobnostih. Grob izračun opravi praktično vsak bruto neto kalkulator, bolj podroben pa odvisno od možnih spremenljivk. Več kot je spremenljivk, bolj je izračun bliže dejanskemu znesku. Na kakovost izračuna dodatno vplivajo razni drugi dejavniki. Kalkulatorju so lahko priložene različne informacije, ki omogočajo podrobnejši izračun v širšem pomenu besede. V tem primeru spletni kalkulator ne ponudi zgolj bruto neto preračun v obliki zneska, ampak lahko z priloženimi informacijami uporabnik bolje spozna vse dejavnike izračuna. Kako preračunati bruto in neto plačo si lahko preberete v blogu Kako preračunam bruto in neto plačo? 

Odpravnina za določen čas pomaga premostiti obdobje brez denarnih prilivov

Odpravnina za določen čas je denarno nadomestilo, ki pomaga premostiti obdobje brez tekočih denarnih prelivov.

Kakšna odpravnina za določen čas pripada upravičencu je odvisno od načina prekinitve poslovnega sodelovanja. Zaposlena oseba je lahko odpuščena ali se njena pogodba o zaposlitvi izteče. V primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi pred njenim iztekom, je odpravnina za določen čas enaka odpravnini osebe, ki je bila zaposlena za nedoločen čas. Ko pa se zgodi iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas, veljajo drugačni pogoji. Dodatno je odpravnina za določen čas, odvisna od začetka trajanja oziroma, kdaj je bila pogodba za določen čas sklenjena. Zakon o delovnih razmerjih je bil v preteklosti spremenjen, zato je pomembno vedeti, ali je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena pred spremembami ali po uveljavitvi sprememb v Zakonu o delovnih razmerjih. Zaposlenemu odpravnina za določen čas prav tako ne pripada, ko nadomešča začasno odsotnega delavca, opravlja sezonsko delo manj kot tri mesece v koledarskem letu ali ko gre za opravljanje javnih del ali pogodbe o zaposlitvi za določen čas, katera je bila sklenjena na osnovi pobude aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. Kdaj pripada odpravnina za določen čas mora upravičenec vedeti oziroma se o tem pozanimati. Poleg same upravičenosti do odpravnine za določen čas, je pomembno vedeti kako se le ta izračuna. V praksi velikokrat prihaja do zlorab pravic, zato je koristno pred začetkom vsakršne aktivnosti v smeri pridobivanja odpravnine za določen čas biti dobro seznanjen z vsemi pripadajočimi značilnostmi in posebnostmi. Upravičenci si lahko poiščejo pomoč na raznih naslovih, največkrat se za najboljšo pomoč izkaže tista, ki je bila uporabljena že pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma v vseh podobnih primerih. Predno sklenemo kakršno koli pogodbo, je dobro imeti strokovno pomoč.

Ker se v nadaljevanju na tem temelju lahko uveljavlja veliko več pravic, kot je odpravnina za določen čas oziroma obstaja veliko več možnosti za njihovo uveljavitev.

Več si preberite na tej povezavi.

Prednosti in slabosti poklica detektiva

Detektiv je ugleden poklic, katerega ne pozna veliko ljudi. V današnjem članku si bomo ogledali nekaj prednost in slabosti tega poklica, saj je mnogim ljudem neznan. Detektivske storitve obsegajo veliko stvari. Lahko jih detektivi opravljajo za podjetja ali pa posameznike. Njihovo delo lahko tako vključuje preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu, vročanje pošiljk, preverjanje spoštovanja konkurenčne klavzule in tako dalje. Seveda tudi zasledujejo ljudi, jih fotografirajo in ugotavljajo njihovo lokacijo. V primeru, da sumite, da vas partner vara, lahko najamete detektiva in le-ta se bo prepričal, če to res drži, ob zaključku primera pa vam bo postregel tudi z dokazi.

Na dnevni ravni zbirajo dokaze in dejstva o raznoraznih kriminalnih zadevah. Prednost je definitivno ta, da niti eno delo ne bo enako prejšnjemu in da je delo kar precej adrenalinsko. Če boste, kot detektiv pooblaščeni, boste pri svojem delu lahko nosili tudi orožje.

Seveda pa je tako, kot pri vsakem delu, tudi pri poklicu detektiva nekaj slabosti. V primeru zasledovanja stranke, boste morali veliko časa preživeti skriti, se prehranjevati s slabo hrano, saj ne bo časa za zdrave in hranljive obroke, kar nekaj dni boste morali preživeti na terenu, spati v hotelih, avtu ali pa tako naprej. Vse je odvisno od postopka, v katerem ste vpleteni.

V primeru, da potrebujete katero izmed detektivskih storitev, se lahko obrnete na katero izmed detektivskih agencij, ki jih je v Sloveniji kar nekaj. Poiščete jih lahko s pomočjo katerega izmed spletnih iskalnikov in sicer tako, da v njih vtipkate pojme kot so detektivska agencija, detektivi ali pa kaj podobnega.

Delo Maribor, ustvarimo si priložnosti

Delo Maribor pomeni ustvariti priložnosti za zaposlitveno kariero.

Priložnosti trg dela ponuja praktično neprestano. Podjetniška iniciativa je v zelo različnih oblikah prisotna od najstarejših časov ter bo brez dvoma prisotna tudi v prihodnosti. Vsak posameznik potrebuje za življenje določena sredstva, ki jih ustvarja s svojim znanjem in sposobnostim. Kdor tako išče delo Maribor bo bolj uspešen pri kandidiranju, njegove možnosti bodo večje. Znanje in sposobnosti pa je treba pravilno tržiti, sicer imamo omejene možnosti ter manjšo verjetnost za uspeh. Priložnosti za delo Maribor danes nudijo Zavod za zaposlovanje, zaposlitveni portali, agencije in drugi. V času, ko na trgu vlada večja konkurenca, je potrebo biti sposoben ustvariti si priložnosti sam. čakati, da bo nam ustrezno delo Maribor našlo nas je nesmiselno. Najboljši primer so osebe, katere imajo vedno polne roke priložnosti. Na trgu so zanimivi zaradi svoje umske ali fizične sposobnosti. Predvsem pa lahko nudijo podjetniški iniciativi več kot drugi kandidati. Predstavitev za ponujeno delo Maribor je prvi korak, ki ga lahko naredimo bodisi na sodoben ali klasičen način. Sodoben način poteka preko sodobnih komunikacijskih sredstev, prošnja za delo, življenjepis in druga dokumentacija je v tem primeru v elektronski obliki. Pri klasičnem načinu je prisotna klasična oblika, kar pomeni, da je vse potrebno za uspešno kandidaturo na papirju. Primernost ene ali druge oblike je različna, dobro jo je pred nastopom oceniti, za vsak primer pa lahko ustvarimo obe obliki. Danes možnosti nudijo tudi alternativni vir, ki so na nekaterih področjih že uveljavljeni, na drugih pa imajo še velike priložnosti. Alternativni viri so za delo Maribor v večini primerov novost, velja pa se zavedati priložnosti, ki se s tem v zvezi ponuja. Novost pomeni, da alternativa ni množično znana, z drugo besedo to pomeni manj kandidatov.

Alternative so razna družbena omrežja in drugi viri, ki lahko delo Maribor ponudijo kot informacijo o možnostih.